Czy wydłużenie okresu kredytowania jest opłacalne?

Okres kredytowania to jeden z najważniejszych wyznaczników każdego zobowiązania kredytowego. Dlaczego? Ponieważ jego długość wpływa na ogólny koszt kredytu, wysokość jego comiesięcznej raty, a także wyliczenia naszej zdolności kredytowej. Dobór optymalnie długiego okresu kredytowania winien być priorytetem każdego kredytobiorcy. Jest tak, ponieważ czas jego trwania wpływa na naszą zdolność kredytową. Głównym założeniem jest tutaj, że czym dłuższy okres kredytowy, tym proporcjonalnie wzrasta także kwota, jaką możemy pożyczyć. Jej splata rozkłada się bowiem na większą ilość miesięcy, w jakich dokonywali będziemy spłaty zobowiązania.

Wysokość raty

Zwiększona ilość rat wpływa na rozłożenie się długu na  kolejne miesiące, co sprawia, że maleje jednocześnie sama rata kredytu, której zmniejszona wartość nie obciąża nadto naszego comiesięcznego portfela wydatków. By zobrazować tę zależność posłużymy się przykładem kredytu hipotecznego w wysokości  200.000 zł, spłacanego w ratach równych, którego rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 5,33%. Wysokość raty dla zobowiązania spłacanego przez 240 miesięcy, czyli dokładnie 20 lat, to 1.342,11 złotych. Jeśli natomiast długość okresu spłaty kredytu wydłużona zostanie o kolejne 10 lat i wyniesie 360 miesięcy, to rata wynosiła będzie dokładnie 1.098,22 złotych. Różnica w wysokości comiesięcznej płatności wyniesie więc 243,89 złotych.

Wysokość kosztów

Wydłużenie okresu kredytowania sprawi z drugiej strony, że nasz dług spłacany będzie wolniej, a nałożone przez instytucję finansową oprocentowanie nakładane będzie na pożyczony kapitał przez dodatkowe miesiące. Spowoduje to powstanie sporych kosztów. By zobrazować i tę zależność, po raz kolejny posłużymy się powyższym przykładem kredytu hipotecznego. Mimo, że w dwóch przypadkach pożyczyliśmy tę samą kwotę (200.000 zł), to całkowita kwota do spłaty kredytu dwudziestoletniego wyniesie 322.105,94 zł, a kredytu trzydziestoletniego 395.359,83 zł. Jeśli więc wydłużymy okres kredytowania z 20 do 30 lat, to suma odsetek wzrośnie z wartości 122.105,94 zł do poziomu 195.359,83 zł. Na przestrzeni dodatkowych 10 lat zapłacimy aż 73.253,89 zł dodatkowych odsetek.

Jak pokazują powyższe wyliczenia, wydłużenie okresu kredytowania korzystne jest, gdy mamy na uwadze wyliczenia wysokości raty oraz naszej zdolności kredytowej. Z całkowitą stanowczością stwierdzić należy jednak, że jego wydłużenie nie opłaca się wcale.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 792038688

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście