Kiedy opłaca się refinansować kredyt?

Masz zbyt wiele zobowiązań i gubisz się w ich spłacie lub masz problemy z terminowym regulowaniem kolejnych rat? Na rynku pojawiają się znacznie korzystniejsze oferty kredytów hipotecznych, a znajomi zachwalają, że zaciągnięty przez nich kredyt ma mimo takiej samej wysokości niższą ratę? Twój status finansowy się poprawił i zarabiasz więcej? Spłacasz kredyt w walucie, a złotówka znacznie się umocniła?

Najwyższa pora rozejrzeć się za korzystną ofertą refinansowania kredytu.

Refinansowanie kredytu to splata wcześniej posiadanego zobowiązania/zobowiązań za pomocą nowo udzielonego kredytu lub pożyczki. W praktyce najczęściej są to kredyty celowe, które udzielane są jedynie pod warunkiem, że posłużą kredytobiorcy do spłaty jego wcześniejszych zobowiązań. W przypadku części z nich istnieje także możliwość uzyskania dodatkowej gotówki, która może zostać spożytkowana na dowolny cel. W jakich przypadkach rozważyć należy refinansowanie? Kiedy może okazać się ono korzystne?

Zmiana statusu finansowego

Wzrost wysokości wynagrodzenia lub splata wcześniejszych zobowiązań odciążająca comiesięczny budżet będzie doskonałym momentem na refinansowanie kredytu. Zwiększona zdolność kredytowa spowodować może nie tylko zaoferowanie znacznie korzystniejszych warunków kredytowania, ale może także umożliwić skrócenie jego okresu. Uzyskane w porównaniu z wcześniejszą sytuacją nadwyżki finansowe, mogą zostać spożytkowane na opłacenie wyższych rat kredytu, a tym samym szybszą spłatę zobowiązania. Skrócenie okresu kredytowego sprawi, że na pożyczony od danej instytucji finansowej kapitał nałożone zostaną mniejsze odsetki, których wysokość jest bezpośrednio uzależniona od czasu w jakim spłacamy kredyt. Nawet jeśli okres kredytowania w przypadku kredytu refinansowego nie ulegnie zmianie, to opcją wartą rozważenia jest zastosowanie rat malejących. Posiadają one wyższą w porównaniu z ratami stałymi wysokość, jednak ich wykorzystanie sprawia, że pożyczony kapitał spłacany jest szybciej, co wpływa tym samym na obniżenie wskaźnika kosztów całkowitych kredytowania.

Zbyt wiele zobowiązań

Z zupełnie innymi okolicznościami mamy do czynienia w przypadku posiadania zbyt wielu zobowiązań. Sytuacja ta jest w najlepszym wypadku jedynie uciążliwa ze względu na konieczność regulowania wielu rat, ale często doprowadza do tzw. przekredytowania - czyli zbyt dużego zadłużenia i nasilających się problemów z terminową obsługą zobowiązań. W takim przypadku przy refinansowaniu kredytów należy zastanowić się nad wydłużeniem okresu kredytowania. Niestety niekorzystnie wpłynie to na całość kosztów nowego kredytu, jednak może obniżyć wartość comiesięcznej raty nawet o kilkaset złotych, co jednocześnie umożliwi zgodną z umową i terminową obsługę zobowiązania, a dodatkowo wyeliminuje obawę wystąpienia niemiłych sytuacji, jak monity, kontakt ze strony windykatorów, a w sytuacjach skrajnych, odwiedziny ze strony komornika.

Zmiany na rynku

Oferty instytucji finansowych zmieniają się jak w kalejdoskopie, ponieważ są one bezpośrednio powiązane z wieloma czynnikami, jak stan gospodarki, sytuacja na rynku nieruchomości, rynku pracy i walut oraz wskaźniki pożyczek międzybankowych. Może zdarzyć się tak, że od momentu zaciągnięcia kredytu, warunki rynkowe zmienią się na tyle, że opłacalne będzie skorzystanie z nowego kredytu, który posiadał będzie znacznie niższe oprocentowanie. Inną sytuacją mogącą być doskonałym momentem na refinansowanie dotychczasowego zobowiązania jest wystąpienie zjawiska tak zwanej aprecjacji, czyli umocnienia się waluty krajowej względem waluty zagranicznej, w której spłacamy kredyt. Nawet pozornie niewielka zmiana kursu o np. 0,25 zł, może w odpowiedniej skali sprawić, że uda się oszczędzić naprawdę sporą sumę: zmiana kursu o 0,25 zł w przypadku 100.000 jednostek danej waluty, to aż 25.000 złotych różnicy!

Ważne by wszystko przeliczyć

Podejmując decyzje o refinansowaniu dotychczasowych zobowiązań jednym, nowym kredytem, należy zwrócić uwagę, by nie była ona pochopna i bazowała na analizie wszystkich kosztów mogących się pojawić w procesie refinansowania. Może być to z jednej strony koszt wcześniejszej spłaty starych kredytów i pożyczek, ale z drugiej także opłaty, prowizje i koszty powiązane z udzieleniem nowego zobowiązania. Uwzględnić należy ewentualną konieczność dokonania nowych zapisów notarialnych, prowizję za udzielenie, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, wycenę nieruchomości, zabezpieczenie na czas dokonania wpis do księgi wieczystej czy inne wymagane ubezpieczenia stałe i przejściowe. Pamiętajmy, że refinansowanie może być, ale nie zawsze jest korzystnym rozwiązaniem.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 792038688

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście