Kredyt hipoteczny w 2014 - tylko z wkładem własnym. Nie masz na wkład własny – zostało 1,5 miesiąca!!!

Zgodnie z rekomendacją S z początkiem 2014 roku wchodzi obowiązek wnoszenia wkładu własnego na poziomie nie mniejszym niż 5% wartości nieruchomości. Należy pamiętać że ów wartość nieruchomości jest definiowana przez bank - czyli nie koniecznie będzie tożsama z wartością transakcji bądź wartością nieruchomości wyliczoną przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym. W 2015 wymagany wkład własny będzie na poziomie 10%, natomiast rok później 15%, a w 2017 – 20%. Tym samym Komisja Nadzoru Finansowego chce skończyć z sytuacją gdzie wartość nieruchomości jest niższa niż samo zadłużenie.

Reasumując:

Rok Wymagany wkład własny
2014 5%
2015 10%
2016 15%
2017 20%

 

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 793012206

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście