Kredyt gotówkowy - podstawowe informacje - ABC kredytu gotówkowego

Kredyt gotówkowy to sposób na szybkie zaspokojenie naszych potrzeb finansowych.

Kredyt taki zazwyczaj udzielany jest bez poręczycieli i bez dodatkowych zabezpieczeń.  Dodatkową zaletą kredytu gotówkowego jest swoboda w dysponowania pożyczonymi z banku pieniędzmi – tzn. nie ma konkretnego celu, na którzy trzeba je wydać.

Samo udzielenie kredytu oraz maksymalna kwota zależą od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy. Bank w procesie przyznawania kredytu dokonuje oceny zdolności kredytowej, ale istnieją także procedury uproszczone, np. w przypadku stałych klientów banków, gdzie banki szacują ryzyko na podstawie posiadanych danych, takich jak historia wpływów na rachunek.

O kredycie gotówkowym w banku nie mogą myśleć osoby z negatywną historią w BIK.

Umowa kredytu gotówkowego jest zawarta na określony okres. Waha się on od kilku miesięcy do kilku lat. W tym czasie klient spłaca zadłużenie w miesięcznych ratach - równych w każdym miesiącu lub malejących. Dłuższy okres kredytowania powoduje niższą ratę, ale niesie za sobą również wyższe odsetki.

Większość banków, w przypadku kredytów gotówkowych nie wymaga zabezpieczeń, szczególnie przy niższych kwotach pożyczek. Przy wyższych kwotach może być wymagane zabezpieczenie w postaci dodatkowych ubezpieczeń.
Zdarzają się również sytuacje, gdzie banki będą wymagać innych zabezpieczeń, takich jak poręczenie, weksel, czy blokady środków na rachunku. Ustanowienie takich zabezpieczeń kredytu może być uciążliwe, ale pożyczki zabezpieczone zazwyczaj są tańsze.

Wszystkie instytucje zażądają oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Umożliwia ono bankowi sprawne dochodzenie swych roszczeń w przypadku zaprzestania spłaty zobowiązań przez klienta.

Głównym kosztem kredytu gotówkowego są odsetki. To, ile naprawdę będzie kosztował kredyt, najlepiej pokazują:

  • całkowity koszt kredytu
  • roczna rzeczywista stopa oprocentowania - RRSO to wskaźnik, który umożliwia porównywanie ofert różnych banków. Uwzględnia wszystkie koszty wraz z odsetkami i innymi opłatami i prowizjami, które konsument jest zobowiązany zapłacić za kredyt, w relacji do kwoty otrzymanego kredytu.

Na cenę kredytu mogą wpłynąć historia kredytowa klienta, ubezpieczenia, zabezpieczenia kredytu, kwota kredytu, okres spłaty.
Bank pobiera również prowizję za udzielenie kredytu. Zazwyczaj może ona zostać doliczona do kredytu – wówczas podnosi ona kwotę kredytu i spłaca się ją w ratach.

Większość banków proponuje również możliwość ubezpieczenia kredytu. Zazwyczaj związane jest ono ze spłatą kredytu przez ubezpieczyciela w razie śmierci, choroby, utraty pracy czy czasowej lub całkowitej niezdolności do pracy kredytobiorcy. Ubezpieczenie może być obowiązkowe lub dobrowolne.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 519140470

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście