Nadpłata kredytu

Nadpłacenie kredytu hipotecznego niesie za sobą korzyść w postaci obniżenia kapitału kredytu pozostającego do spłaty, a co za tym idzie obniżenia wysokości rat kredytu. Po prostu - niższe saldo zadłużenia oznacza mniej odsetek spłacanych w każdej racie. Warto także zwrócić uwagę na  fakt, że banki zazwyczaj pobierają opłatę za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego (a za takie należy uznać nadpłatę) w okresie do 5 lat od jego zaciągnięcia.

Zmniejszenie salda kredytu poprzez jego  nadpłatę może dać  oszczędności związane z brakiem konieczności uiszczania opłat na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. To ubezpieczenie jest opłacane wówczas, gdy saldo zadłużenia kredytobiorcy jest wyższe niż 80% wartości nieruchomości  stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Opłata związana z tym ubezpieczeniem może być pobierana  albo poprzez podwyższenie marży do momentu zejścia poziomu zadłużenia poniżej poziomu 80 % albo jako jednorazową opłatę raz na dany okres ubezpieczenia.

W chwili obecnej topy  procentowe wpływające na wysokość oprocentowania kredytów są na historycznie najniższych poziomach.  Co za tym idzie kredyty  na przykład  w PLN są nisko oprocentowane – nawet około 4%. Dlatego  nadpłatę kredytu przy niskich stopach procentowych trzeba przemyśleć. Więcej korzyści moglibyśmy uzyskać spłacając kredyt przy wysokich kosztach kredytów - spłaca się kapitał, dzięki czemu wysokie oprocentowanie kredytu nie obciąża aż tak budżetu domowego, bo odsetki są naliczane od niższej kwoty.

Kolejna kwestia to alternatywne możliwości wykorzystania pieniędzy,  które chce się przeznaczyć na spłatę  kredytu. Należy przemyśleć czy kwoty, którą chciało się nadpłacić kredyt, lepiej nie ulokować w produktach oszczędnościowych czy inwestycyjnych. Oczywiście, prognozowanie zwrotów z inwestycji czy też wysokości stóp procentowych na kilkanaście czy kilkadziesiąt lat jest trudne to jednak, jak wynika z obliczeń - nadpłacając teraz kredyt  na 300 tys. PLN, zaciągnięty w 2008 roku na 30 lat zł kwotą 50 tys. zł, łącznie do końca okresu spłaty można oszczędzić 80-90 tys. zł.

Gdyby te  50 tys. zł ulokować i uzyskać zwrot w wysokości 3% i stosując kapitalizację miesięczną będzie można uzyskać kwotę również około 90 tys. A gdyby zwrot był  wyższy,  to wartość naszego kapitału również urosła by bardziej. Jak zatem widać, oszczędności na nadpłacie w porównaniu z zyskami np. z konta oszczędnościowego są nieduże, a jednak dają komfort posiadanych oszczędności,  które można wykorzystać w chwili potrzeby.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 791792013

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście