Mieszkanie dla Młodych - podstawowe zasady programu

  1. Dofinansowanie w ramach MDM można otrzymać wyłącznie w związku z zakupem mieszkania na rynku pierwotnym. Wsparciem objęte jest nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).  W ramach MdM można również kupić mieszkanie od spółdzielni mieszkaniowej, o ile jest się pierwszym nabywcą, który zasiedla to mieszkanie, a sam lokal spełnia kryteria powierzchni i limitu ceny obowiązujących w programie MDM.
  2. Ustawa określa maksymalny metraż mieszkania które mogą być nabyte w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów. Jeżeli cena 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej mieszkania przekracza kwotę limitu, nie można skorzystać z programu MDM.
  3. Osoba korzystająca z dopłaty w ramach programu Mieszkanie dla Młodych nie może być posiadaczem domu lub mieszkania nie tylko aktualnie, ale także w przeszłości. W efekcie – żadna z osób przystępujących do programu MDM (w przypadku małżeństw – warunek dotyczy obojga małżonków) do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności nabywanego mieszkania lub domu nie może być właścicielem innego mieszkania lub domu, właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub domu jest traktowane analogicznie jak prawo własności. Można natomiast skorzystać z dopłaty w MDM jeżeli posiadamy ułamkową część własności nieruchomości.
  4. Dofinansowanie wynosi 10% (lub 15% jeżeli wychowujemy dzieci) kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie oraz powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2 oraz do 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.
  5. Wypłata środków z tytułu udzielonego nabywcy dofinansowania dokonywana jest przez instytucję kredytującą:
  • po zawarciu przez nabywcę umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania, na rachunek osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na który przekazane zostały lub przekazywane są środki z tytułu udzielonego kredytu – w przypadku gdy nabycie mieszkania dotyczy mieszkania oddanego do użytkowania i nie było związane z zawarciem umowy deweloperskiej;
  • jako ostatnia część świadczeń pieniężnych nabywcy, na mieszkaniowy rachunek powierniczy wskazany w umowie deweloperskiej – w przypadku gdy realizacja wynikających z zawartej umowy deweloperskiej świadczeń pieniężnych przewiduje ich dokonywanie poprzez mieszkaniowy rachunek powierniczy;
  • jako ostatnia część świadczeń pieniężnych nabywcy, na rachunek osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na który przekazane zostały, w części lub w całości, środki z tytułu udzielonego kredytu – w przypadku gdy realizacja wynikających z zawartej umowy deweloperskiej świadczeń pieniężnych nie przewidywała ich dokonywania poprzez mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 609665660

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście