Czy dopłatę z programu Mieszkanie dla Młodych można stracić?

Jak nie stracić dopłaty z programu Mieszkanie dla Młodych?

Wszystkie osoby, które korzystają z programu Mieszkanie dla Młodych muszą liczyć się z tym, że w razie złamania jednej z zasad regulaminu tegoż programu część dofinansowania zostanie im zabrana.

Od początku roku dofinansowania do kredytów hipotecznych w ramach programu Mieszkanie dla Młodych cieszą się sporym zainteresowaniem. Do końca marca Bank Gospodarstwa Krajowego otrzymał niemal 4,5 tysiąca wniosków o dopłatę na łączną kwotę sięgającą niemal 100 milionów złotych. Każdy beneficjent programu musi jednak zdawać sobie sprawę z tego, że łamiąc w jakikolwiek sposób regulamin programu musi liczyć się z koniecznością zwrócenia części otrzymanej pomocy.

Każdy beneficjent programu w ciągu pierwszych pięciu lat nie może więc sprzedać kupionego w ten sposób mieszkania lub domu, nie może go także wynająć, użyczyć czy też zmienić jego przeznaczenia użytkowania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych, np. na lokal usługowy. W ciągu tego okresu beneficjent nie może także weść w posiadania innego lokalu mieszkaniowego, a jeśli którekolwiek z wyżej wymienionych zdarzeń nastąpi to konieczne będzie zwrócenie części dofinansowania.

Co ważne, beneficjent taki nie musi zwracać wszystkich otrzymanych pieniędzy, a jedynie proporcjonalną część za okres jaki upłynie od zajścia któregokolwiek z wyżej wymienionych zdarzeń do końca pięcioletniego okresu ochronnego. Oblicza się do dzieląc liczbę pełnych miesięcy pozostających do zakończenia tego okresu przez liczbę miesięcy w pięciu latach, czyli 60, a następnie otrzymaną liczbę mnożąc przez wysokość dofinansowania.

Istotne jest także to, że informacje o wystąpieniu któregokolwiek z tych zdarzeń Bankowi Gospodarstwa Krajowego udzielić obowiązek ma sam beneficjent. Może tego dokonać za pośrednictwem banku, w którym wziął kredyt, jednak na zrobienie tego ma jedynie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia. Na zwrot odpowiedniej kwoty beneficjent ma 60 dni od dnia wystąpienia zdarzenia.

Jedynym wyjątkiem, w którym wystąpienie któregokolwiek z wyżej wymienionych zdarzeń nie będzie oznaczało konieczności zwrotu części dofinansowania, jest sytuacja gdy beneficjent wchodzi w posiadanie innego mieszkania w wyniku otrzymania go w spadku.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 691895408

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście