Wskaźnik LTV ma znaczenie

LTV – co to jest?

Pożyczony z języka angielskiego skrótowiec LTV oznacza loan to value, czyli w wolnym tłumaczeniu „pożyczka do wartości”. Chodzi tu oczywiście o wysokość pożyczanej kwoty i jej stosunek do wartości zabezpieczenia takiego kredytu lub pożyczki.

Jednym z najpopularniejszych sposobów finansowania transakcji na rynku nieruchomości są oczywiście kredyty hipoteczne. W każdym przypadku zaciągania kredytu hipotecznego jednym z najważniejszych wskaźników jest LTV, czyli wspomniany wcześniej stosunek wysokości zaciąganego zobowiązania do wartości będącej zabezpieczeniem kredytu. Wartość ta oczywiście nie musi oznaczać akurat wartości kredytowanej nieruchomości, gdyż zabezpieczenie można ustanowić na innym majątku kredytobiorcy, jednak zdecydowanie najczęściej to właśnie kredytowana nieruchomość stanowi jednocześnie zabezpieczenie transakcji.

W praktyce wygląda to tak, że kupując nieruchomość o wartości 250 tysięcy złotych i posiadając 25 tysięcy złotych wkładu własnego LTV wyniesie 90%. Skąd taka liczba? Aby kupić taką nieruchomość klient dysponujący 25 tysiącami wkładu własnego musi wziąć kredyt w wysokości 225 tysięcy złotych. Oznacza to, że wysokość kredytu, czyli 225 tysięcy stanowi 90% wartości zabezpieczenia, czyli 250 tysięcy.

Wysokość wskaźnika LTV ma duże znaczenie z kilku powodów. Przede wszystkim ma on wpływ na koszt kredytu, gdyż im wyższa jego wartość, tym gorsze warunki kredytu otrzyma klient – musi spodziewać się wyższej marży kredytowej czy wyższej prowizji za udzielenie kredytu. Wiąże się to z faktem, że im większa część nieruchomości finansowana jest przez bank, tym dany kredyt jest dla niego bardziej ryzykowny.

Wartość LTV ma także wpływ na to czy klient musi wykupować dodatkowe ubezpieczenie niskiego wkładu. Zazwyczaj jest ono doliczane do raty kredytu do momentu, gdy stosunek wysokości zadłużenia klienta do wartości nieruchomości, która jest zabezpieczeniem kredytu, nie osiągnie 80%. Dla przykładu powyżej byłoby to 200 tysięcy złotych – 200 tysięcy kredytu do 250 tysięcy wartości nieruchomości = 80% LTV.

W ostatnim czasie pojawiła się także Rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego, która na banki nałożyła obowiązek wymagania od klientów starających się o kredyt z zabezpieczeniem na nieruchomości wkładu własnego. Oznacza to, że od początku 2014 roku wszystkie osoby, które chcą skorzystać z kredytu hipotecznego muszą posiadać minimum 5-procentowy wkład własny. Co więcej, od początku przyszłego roku ma to być już 10%, rok później 15%, a w 2017 roku ma osiągnąć docelową wysokość 20%. Oznaczać to będzie, że już za 3 lata, aby uzyskać kredyt konieczne będzie posiadanie co najmniej jednej piątej wartości kupowanej nieruchomości.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 691895408

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście