Poręczenie kredytu

Co warto wiedzieć o poręczeniu kredytu?

Jednym z najczęściej wykorzystywanych zabezpieczeń kredytu są poręczenia. Bank otrzymuje w ten sposób możliwość domagania się spłaty zobowiązania przez inną osobę niż kredytobiorca, a poręczyciel ma wtedy obowiązek takie żądania spełnić, gdyż obowiązują go takie same konsekwencje jak gdyby sam był kredytobiorcą.

Poręczyciel każdego kredytu zgadza się na spłatę zobowiązania w sytuacji, gdy główny kredytobiorca tego nie robi. Sytuacja finansowa takiego poręczyciela sprawdzana jest więc przez bank bardzo dokładnie. Bank musi bowiem mieć pewność, że w takim przypadku poręczyciel będzie w stanie spłacić zobowiązania, a nie okaże się tylko dodatkowym problemem. Poręczyciel przechodzi więc procedurę badania zdolności kredytowej i musi przedstawić dokumenty zaświadczające o osiąganych dochodach i ewentualnych obciążeniach.

Informacja o tym, że ktoś jest poręczycielem odnotowywana jest także w Biurze Informacji Kredytowej, co może mieć istotne znaczenie nawet, gdy poręczony kredyt spłacany jest bez zarzutów. Dla banków zapis w BIK o poręczeniu może bowiem stanowić zagrożenie i w ten sposób znacznie spada zdolność kredytowa, co oznacza że uzyskanie innego kredytu jest praktycznie niemożliwe. Należy więc unikać poręczania zobowiązania innej osoby, gdy spodziewa się, że samemu będzie się chciało zaciągnąć jakieś w najbliższym czasie.

W sytuacji gdy poręczycielami jakiegoś zobowiązania są także inne osoby nie oznacza to, że maleje zakres takiego zobowiązania. W sytuacji nierzetelnej spłaty zobowiązania, bank może bowiem zgłosić się wedle własnego uznania do jednego lub kilku poręczycieli, co sprawia, że możliwa jest sytuacja, w której bank zgłasza się do jednego z nich, który będzie musiał wywiązać się w całości z zobowiązania. Bank ma także możliwość skorzystania z takiego zabezpieczenia nawet gdy teoretycznie może skorzystać na przykład z hipoteki na nieruchomości kredytobiorcy.

Każdy poręczyciel, który zmuszony był spłacić zobowiązanie innej osoby, ma możliwość żądania od dłużnika zwrotu zapłaconej przez siebie kwoty. Poręczyciel taki staje się wtedy wierzycielem, któremu przysługują wszystkie prawa, także do skorzystania z pomocy komornika. Niespłacenie zobowiązania w sytuacji bycia poręczycielem pozostawia natomiast w historii kredytowej ślad taki, jakby samemu nie spłaciło się zaciągniętego zobowiązania.

Decydując się na poręczenie jakiegoś kredytu warto więc zadbać o to, by jego warunki były jak najbardziej korzystne. Można na przykład ograniczyć kwotę zobowiązania za jaką odpowiada dany poręczyciel, tak by nie był on zobowiązany spłacać całości kredytu, a jedynie jego część. Poręczyciel ma także możliwość otrzymywania informacji o tym, czy dłużnik terminowo wywiązuje się ze swojego zobowiązania. Warto także upewnić się, by poręczenie było ostateczną możliwością do wykorzystania przez bank.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 691895408

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście