Ubezpieczenie pomostowe kredytu hipotecznego

Ubezpieczenie pomostowe co to jest?

Ubezpieczenie pomostowe kredytów hipotecznych - obowiązuje ono do czasu uzyskania wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Dla banku kredytowanie nieruchomości niewpisanej do księgi wieczystej stanowi duże ryzyko. Przez ubezpieczenie pomostowe kredytów hipotecznych ryzyko jest akceptowalne, gdyż część ryzyka bierze na siebie ubezpieczyciel. Koszt tego ubezpieczenia pomostowego kredytów hipotecznych ponoszony jest tylko do czasu dostarczenia do banku dokumentu potwierdzającego prawomocny wpis hipoteki do księgi wieczystej.

Ubezpieczenie do czasu wpisu hipoteki

W tym okresie ubezpieczyciel przejmuje ryzyko, które wiąże się z brakiem możliwości ustanowienia hipoteki na kredytowanej nieruchomości. Po otrzymaniu zawiadomienia z sądu o dokonaniu prawomocnego wpisu hipoteki, wnioskujemy o odpis z księgi wieczystej i składamy go do banku. Bank przestaje wtedy naliczać comiesięczną opłatę lub zwraca opłatę roczną pomniejszoną o miesiące, w których odpisu nie było.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 722263118

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście