Mieszkanie dla Młodych wymagane dokumenty

Program Mieszkanie dla Młodych działa od początku roku 2014. Program umożliwia otrzymanie dopłaty do wkładu własnego dla osób do 35 lat, kupujących pierwsze własne mieszkanie na rynku pierwotnym. Dla singli i rodzin bezdzietnych 10% wskaźnika odzwierciedlającego przeciętne koszty budowy mieszkań w danej lokalizacji, dla osób i rodzin wychowujących przynajmniej jedno dziecko – 15%.

Dopłatą może być objęte maksymalnie 50 m², natomiast samo mieszkanie nie może być większe niż 75 m² w przypadku lokalu mieszkalnego lub 100 m² w przypadku domu jednorodzinnego. W przypadku rodzin posiadających co najmniej troje dzieci limity maksymalnej powierzchni zostały powiększone o dodatkowe 10 m².

Co trzeba zrobić, aby otrzymać dofinansowanie w ramach programu MdM?

Przede wszystkim należy starać się kredyt mieszkaniowy.

Konieczny jest wniosek o dofinansowanie wkładu własnego, który składa się wraz z wnioskiem kredytowym. Do najważniejszych informacji, które trzeba zawrzeć we wniosku o dofinansowanie, należy m.in. data oczekiwanej wypłaty finansowego wsparcia.

Dodatkowo należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunku o nieposiadaniu na własność, aktualnie ani nigdy w przeszłości, budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego. W tym samym dokumencie wnioskodawca oświadcza także, że nie jest i nie był współwłaścicielem mieszkania, jeśli w wyniku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny, oraz iż nie przysługuje i nigdy nie przysługiwało mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Kolejnym dokumentem, który trzeba przedłożyć wraz z wnioskiem o kredyt i dofinansowanie, jest oświadczenie o tym, iż nabywane w MdM mieszkanie służyć będzie zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy. Ponadto, konieczne jest także przedstawienie oświadczenia dewelopera o tym, iż mieszkanie zostaje po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę.

jeśli w momencie załatwiania formalności osoba starająca się o dofinansowanie jest najemcą lokalu mieszkalnego, musi zobowiązać się do rozwiązania umowy najmu najpóźniej do 6 miesięcy od momentu nabycia własnego mieszkania na kredyt z MdM. Podobny warunek dotyczy osób, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej.

Dodatkowo, w celu zweryfikowania powierzchni użytkowej lokalu, bank będzie potrzebował również umowy nabycia mieszkania, a jeśli ta jeszcze nie została ona zawarta - umowy deweloperskiej lub choćby prospektu informacyjnego danego przedsięwzięcia deweloperskiego.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 669992528

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście