BIK a BIG

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) i Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) to zupełnie odrębne instytucje.

Podczas zaciągania kredytów w bankach klienci, zarówno firmy, jak i osoby prywatne, są sprawdzani pod kątem zdolności i wiarygodności finansowej. Część informacji w tym zakresie dostarczają bankom BIK i BIG.

BIK

BIK – Biuro Informacji Kredytowej, gromadzi dane dotyczące zobowiązań kredytowych wobec banków i innych instytucji kredytowych. Do rejestru BIK, nie trafiają jedynie dłużnicy, ale każdy, kto miał lub ma w banku jakiekolwiek kredyty lub pożyczki, linię debetową w koncie osobistym, kartę kredytową czy jakiekolwiek inne zobowiązanie. Instytucja ta została powołana przez Związek Banków Polskich, by ułatwić kredytodawcom decyzje o udzielaniu pożyczek i kredytów, a także po to, by ograniczyć ryzyko przyznawania kredytów osobom, które mogą mieć trudności z jego spłaceniem.

Warto pamiętać, że każde opóźnienie w spłacie rat kredytowych zostanie odnotowane przez bank w BIK, co w przyszłości może utrudnić skorzystanie z kredytu w jakimkolwiek banku. Aby uniknąć podobnych trudności, należy terminowo regulować zobowiązania. Skala ewentualnych problemów zależy od tego, jak długie było opóźnienie w spłacie. Jeśli nie przekroczyło ono 30 dni i miało miejsce jednorazowo, spokojnie możemy ubiegać się o kredyt. Musimy się jednak liczyć z tym, że niektóre banki podwyższają w takiej sytuacji jego oprocentowanie ze względu na ryzyko kolejnych opóźnień. Jeśli opóźnienia w spłacie zdarzają się częściej lub zalegamy z płatnościami powyżej 30 dni, w wielu bankach możemy napotkać trudności z uzyskaniem kredytu, a nawet możemy spodziewać się odmowy jego udzielenia.

BIG

BIG, czyli Biuro Informacji Gospodarczej, to w Polsce trzy instytucje:

  • Krajowy Rejestr Długów (KRD),
  • InfoMonitor
  • Europejski Rejestr Informacji Finansowej (ERIF).

Zbierają one dane o wszelkich przeterminowanych zadłużeniach osób i firm wobec np. gazowni, telewizji kablowych, operatorów sieci telefonicznych itp. Dane te są udostępniane określonym instytucjom, takim jak np. banki. BIG umożliwia też dostęp do bazy BIK oraz do zasobów informacyjnych Związku Banków Polskich, gdzie gromadzi się dane o zadłużeniu przedsiębiorców i konsumentów. Tym samym BIG pełni funkcję pośrednika między sektorem bankowym a pozostałymi sektorami polskiej gospodarki. Oferuje im narzędzia do weryfikowania wiarygodności płatniczej klientów i kontrahentów, a także wspiera te grupy w odzyskiwaniu zaległych należności.

W praktyce sprowadza się to do tego, że do rejestru BIG konsument trafi, jeżeli zalega z rachunkiem powyżej 60 dni i na kwotę wyższą niż 200 zł oraz minęło 30 dni od powiadomienia go o zamiarze zgłoszenia jego danych do BIG. Może zostać do niego zgłoszony zarówno przez wierzyciela – przedsiębiorcę, jak i wierzyciela – osobę prywatną.

Rejestry długów prowadzone przez biura informacji gospodarczych nie są przeznaczone wyłącznie dla wierzycieli.  Warto z nich skorzystać chcąc sprawdzić stan swoich zobowiązań, na przykład przed złożeniem wniosku kredytowego lub sprawdzić wiarygodność usługodawcy czy kontrahenta. W tym celu należy wystąpić o raport na swój temat do właściwego biura informacji gospodarczej.

Zgodnie z prawem, każda osoba fizyczna ma prawo bezpłatnie, raz na 6 miesięcy sprawdzić Raport o Sobie (raport dotyczący danych zgromadzonych na jej temat w BIG) oraz Raport z Rejestru Zapytań (raport pokazujący, kto szukał informacji na jej temat w BIG). Każde dodatkowe pobranie raportu to koszt 6,50 zł brutto. Dla Klientów abonamentowych, pobranie wymienionych raportów jest bezpłatne. 

Informacje dotyczące długów przechowywane są w bazach biura informacji gospodarczych do momentu, kiedy wierzyciel nie zawiadomi o spłacie zaległości. Zgodnie z prawem wierzyciel powinien powiadomić biuro informacji gospodarczej o dokonaniu spłaty w ciągu 14 dni. Po otrzymaniu informacji o uregulowaniu zobowiązania wpis jest usuwany.

 

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 604126381

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście