Kredyt mieszkaniowy - o czym warto pamiętać?

Kredyt mieszkaniowy opiera się na dwóch głównych zasadach. Po pierwsze dla każdego szanującego się banku ważna jest płynność finansowa przyszłego kredytobiorcy, czyli jego zdolność do spłaty zaciągniętego już kredytu, czyli potocznie określana - zdolność kredytowa. Stąd w każdym przypadku spotkamy się z badaniem przez bank naszej zdolności kredytowej poprzez analizę dostarczonych dokumentów dotyczących dochodów. Dla wstępnej orientacji zdolność kredytową możemy opisać za pomocą wskaźnika DTI (Debt to income), czyli stosunku zobowiązań do naszego dochodu. Wskaźnik ten jest o tyle ważny, że Komisja Nadzoru Finansowego rekomenduje jego stosowanie. Zgodnie z aktualnie obowiązującą Rekomendacją T, wskaźnik DtI nie może przekraczać 50 proc. dla osób o dochodach netto na poziomie nie wyższym niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce, lub 65 proc. dla osób zarabiających więcej. Jest to więc górne ograniczenie, które ma zapewnić spłacalność kredytów.

Drugą, niemniej ważną zasadą jest zabezpieczenie kredytu, czyli hipoteka (ograniczone prawo rzeczowe). Bank w trakcie procedury udzielania kredytu musi się wpisać na hipotece nieruchomości aby na wypadek problemów kredytobiorcy ze spłatą zobowiązania mógł wyegzekwować swój pożyczony kapitał. Wartość zabezpieczenia musi być co najmniej równa pożyczonemu kapitałowi a od początku 2014 wartość nieruchomości musi nieznacznie przekraczać wartość kredytu mieszkaniowego.

W tym momencie dochodzimy do ważnej kwesti. Istotne jest żeby pamiętać, że obie te zasady są rozpatrywane rozłącznie i każda z tych zasad musi być spełniona dla każdego kredytu osobno. Nie można posiadać bardzo wysokiej zdolności kredytowej i zaciągnąć kredyt mieszkaniowy bez odpowiedniego zabezpieczenia i na odwrót. Posiadając ogromny majątek będziemy proszeni o udokumentowanie naszych dochodów.

Są to ogólne zasady i istenieją od nich pewne wyjątki. Napiszę o nich w następnych poradach.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 667980329

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście