Co wpływa na zdolność kredytową

Każdy proces uzyskiwania kredytu zaczyna się od  sprawdzenia zdolności kredytowej przyszłego  kredytobiorcy. Zdolność kredytowa to zdolność osoby prywatnej do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w ustalonym terminie.

W dużym uproszczeniu można przyjąć, że w procesie wyliczania zdolności kredytowej bank porównuje dochody klienta z jego wydatkami. Przy czym wydatki, to nie tylko raty innych kredytów, ale również koszty utrzymania rodziny, mieszkania, itp.

Istotny wpływ na zdolność kredytową ma historia kredytowa, wiek, forma zatrudnienia czy wielkość miasta, w którym mieszka (im  większe miasto tym większe koszty utrzymania).

Jeżeli zdolność kredytowa jest niska i nie pozwala na zaciągnięcie kredytu w założonej kwocie możemy przeprowadzić kilka zabiegów, które poprawią zdolność kredytową.

  • Karta kredytowa – jeśli nie jest potrzebna -  zwróć ją bankowi i zamknij rachunek do tej  karty
  • Limit w rachunku – jeśli nie jest potrzebny – zrezygnuj  z limitu, którego nie potrzebujesz
  • Historia kredytowa, czyli popularny BIK – upewnij się, że raport z  BIK jest pozytywny
  • Okres  kredytowania - im jest dłuższy, tym rata jest niższa i co za tym idzie zdolność kredytowa wyższa
  • Dodatkowy kredytobiorca - aby zwiększyć zdolność kredytową, możesz zaciągnąć dług w banku wspólnie z osobą trzecią – na  przykład z rodzicami. Nie tylko rodzice mogą być współkredytobiorcami – może to być dowolna osoba, np. brat lub siostra.
  • Wybierz ratę równą, a nie malejącą. Równe raty kapitałowo-odsetkowe oznaczają wyższe koszty kredytu, ale wypadają lepiej przy określaniu zdolności kredytowej.
  • Banki częściej przyznają kredyty osobom osiągającym dochody z tytułu umowy o pracę

 

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 519140470

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście