Zmiany w programie MdM

Będą zmiany w programie Mieszkanie dla Młodych

Można spodziewać się zmian w drugim roku funkcjonowania programu Mieszkanie dla Młodych. W ustawie regulującej jego zasady mają zostać uściślone wszelkie kwestie, które od początku istnienia programu utrudniają skorzystanie z pomocy.

W nowelizacji ustawy o programie chodzić ma przede wszystkim o uczynienie jej bardziej prorodzinną. Po zmianach rodziny oraz osoby samotne, które wychowują dwoje dzieci będą mogły liczyć na dofinansowanie w wysokości 20 procent, natomiast gdy dzieci jest trójka poziom pomocy osiągnąć ma 25%. Obecnie wszystkie osoby, które posiadają dzieci (niezależnie od ilości) mogą liczyć na 15 procent dofinansowania plus ewentualnie dodatkowe 5 procent w przypadku, gdy w ciągu pierwszych pięciu lat urodzi się w rodzinie trzecie lub kolejne dziecko. Ma to być odpowiedź na to, że w pierwszym kwartale bieżącego roku wśród starających się o pomoc jedynie 8 procent stanowiły osoby z więcej niż jednym dzieckiem, a ponad połowa z wniosków dotyczyła osób, które w ogóle nie posiadają potomków.

Do tej pory osoby, które nie dysponowały odpowiednią sytuacją finansową i nie mogły z tego powodu liczyć na kredyt w banku, miały możliwość dołączenia do kredyt członków rodziny. Współkredytobiorcami mogli się więc stać wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowa. Od nowego roku wymagania te zostaną zniesione i do kredytu będą mogły dołączyć wszystkie osoby, niezależnie od stopnia pokrewieństwa z głównym kredytobiorcą.

Zmiany w ustawie mają dotyczyć także spółdzielni mieszkaniowych. W przypadku mieszkań budowanych przez takie spółdzielnie często nie mogą zostać one objęte rządowym finansowaniem. Dzieje się tak, gdyż spółdzielnie mają 6 miesięcy czasu od dnia oddania budynku do użytkowania na rozliczenie kosztów budowy, czyli także na określenie dokładniej wartości mieszkania. W programie Mieszkanie dla Młodych konieczne jest natomiast podanie dokładnej wartości już w momencie składania wniosku o dofinansowanie. Nie są znane jeszcze szczegóły zmian w tym aspekcie.

W obowiązującej obecnie wersji ustawy o programie znajduje się także wiele niedomówień w zakresie charakterystyki lokali mieszkalnych, których zakup może zostać objęty dofinansowaniem w ramach programu. Obecnie lokal musi być zasiedlany po raz pierwszy, musi być także wybudowany w ramach działalności gospodarczej. Wątpliwości budzi szereg różnych zapisów, co powoduje, że często nie jest możliwe z tego powodu uzyskanie dofinansowania. Zmiana ustawy ma wyeliminować takie wątpliwości.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 691895408

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście