Kredyt hipoteczny ze współkredytobiorcą często może pomóc

Kredyt hipoteczny ze współkredytobiorcą

Wzięcie kredytu hipotecznego z z drugą lub kilkoma osobami to rozwiązanie, które może umożliwić uzyskanie takiego finansowania tym, których samodzielne dochody nie pozwalają na uzyskanie kredytu. Aby dostać kredyt należy bowiem wykazać się takimi zarobkami, które pozwolą na przeżycie i wywiązanie się ze wszystkich tradycyjnych zobowiązań, a także na rzetelną spłatę rat kredytu.

Problem z uzyskaniem takiego kredytu mogą mieć osoby młode, które nie mają długiego stażu pracy, ugruntowanej pozycji zawodowej, a ich dochody są nieregularne. Wszystko to powoduje, że dla banku udzielenie takiego kredytu jest dużym ryzykiem, którego banki nie podejmują. Rozwiązaniem takiej sytuacji jest dołączenie do kredytu współkredytobiorcy, co pozwoli podnieść zdolność kredytową, a w konsekwencji uzyskać kredyt. Może to być małżonek, rodzina, ale także osoba nie związana więzami rodzinnymi.

Trzeba jednak przy tym pamiętać, że dołączenie do kredytu oznacza, że dołączająca osoba odpowiada za kredyt w taki sam sposób jak pierwszy kredytobiorca. Jeśli nie będzie on spłacał regularnie swojego zobowiązania to bank obarczy tą koniecznością osobę, która zgodziła się być współkredytobiorcą. O kredyt wraz ze współkredytobiorcą często klienci banków starają się aby móc wydłużyć okres spłaty zobowiązania.

Przy staraniach o kredyt z drugą osobą należy pamiętać, że bank zbada łączną zdolność kredytową. Oznacza to, że bank weźmie pod uwagę dochody drugiej osoby, ale także jej zobowiązania i comiesięczne koszty życia. Dlatego takie działanie jest opłacalne wówczas, gdy druga osoba osiąga znaczne dochody – współkredytobiorca z niską pensją w niczym nie pomoże, a może nawet zaszkodzić. Na tej samej zasadzie warto zadbać, by wspólkredytobiorca miał pozytywną historię kredytową. W innym przypadku – np. gdy w przeszłości spóźniał się ze spłatą własnych zobowiązań – może się to skończyć znacznie gorszymi warunkami kredytu, a nawet nieudzieleniem go. Osoba, która decyduje się dołączyć do kredytu musi także liczyć się z tym, że obniży to jej zdolność kredytową w przyszłości, co może uniemożliwić jej uzyskanie kredytu dla siebie.

Pomoc współkredytobiocy można wykorzystać w trakcie starań o kredyt, ale także w okresie jego spłaty. Może się na przykład okazać, że z powodu nieszczęśliwych zdarzeń sytuacja finansowa kredytobiorcy znacznie się pogarsza – tak, że właściwie niemożliwe jest spłacanie rat na dotychczasowym poziomie. Dołączenie współkredytobiorcy z dobrymi dochodami zapewni zabezpieczenie interesów banków, a kredytobiorcy ułatwi przetrwanie ciężkiej sytuacji.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 691895408

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście