Kredyty hipoteczne a umowy śmieciowe

Kredyt hipoteczny a umowa o dzieło i umowa zlecenie

Najkorzystniejszą sytuacją dla potencjalnego kredytobiorcy jest taka, gdy pracuje na podstawie umowy o pracę, najlepiej na czas nieokreślony. W obecnych czasach jednak bardzo wiele osób zatrudnionych jest na umowie o dzieło lub umowie zlecenie. Czy w takim przypadku można liczyć na otrzymanie kredytu hipotecznego?

Pierwszą rzeczą jaką zrobi bank przed podjęciem decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu kredytu jest zbadanie sytuacji finansowej klienta, czyli jego zdolności kredytowej. Dzięki temu bank zyskuje przekonanie o tym czy udzielenie kredytu danej osobie jest obarczone dużym ryzykiem wystąpienia problemów z jego spłatą. Aby obliczyć zdolność kredytową bank bierze pod uwagę dochody klienta, jego obecne zobowiązania, koszty życia, a także formę zatrudnienia i jego długość.

Wiele osób rozpoczyna pracę w danym miejscu od okresu próbnego. W takiej sytuacji nie warto nawet próbować uzyskać kredytu, gdyż żaden bank z pewnością nie udzieli go komuś, kto po 3 miesiącach okresu próbnego może stracić pracę. Ważne, jest jednak to, że taki okres wlicza się w staż pracy, dzięki czemu osoba, która o okresie próbnym dostanie umowę o pracę będzie mogła wliczyć sobie ten czas do wymaganego przez bank stażu. Istnieje także możliwość otrzymania kredytu na podstawie okresu próbnego, jednak tylko kredytu gotówkowego i tylko na czas trwania umowy.

Jeszcze kilka lat temu osoby, które pracowały na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło nie mogły właściwie liczyć na uzyskanie kredytu. Obecna, bardziej liberalna, polityka banków daje im taką możliwość. Bank w największym stopniu pod uwagę bierze osiągane dochody oraz to jaki długi jest okres zatrudnienia. Każdy bank indywidualnie określa jakiego minimalnego okresu stażu wymaga, ale najczęściej jest to 12 lub 24 miesiące. Bank weryfikuje osiągane dochody poprzez konieczność przedstawieniu ma kopii potwierdzonego przez właściwy urząd skarbowy rocznego zeznania podatkowego za poprzedni rok, a także na podstawie obecnie obwiązującej umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 691895408

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście