Kredyt obrotowy dla firmy

Firma, chcąc zwiększyć skalę działalności i przychodów, a co za tym idzie aktywów obrotowych takich jak towary, surowce, składniki produkcji musi zaangażować kapitał. Kapitał może pochodzić ze środków własnych albo z kredytu.
Zapotrzebowanie na kapitał dla firmy może być finansowane kredytem obrotowym.
W zależności od tego, czy firma potrzebuje kapitału długoterminowo (zazwyczaj na okres 2 – 3 lat) czy krótkoterminowo (zazwyczaj na okres do 12 miesięcy), może zaciągnąć kredyt odpowiadający okresowi zapotrzebowania na kapitał.
Spłata kredytu obrotowego może następować co miesiąc, co kwartał albo na koniec ustalonego z bankiem okresu kredytowania.
Spłaty powinny być dopasowane do cyklu osiągania przychodów przez firmę (na przykład po zrealizowaniu kontraktu przez firmę).
Z uwagi na konieczność dostosowania warunków kredytu obrotowego do sytuacji firmy, każdy kredyt obrotowy będzie poprzedzony dokładnym poznaniem firmy przez Bank.
Kredyt zostanie uruchomiony na wyodrębniony rachunek bankowy.
W przypadku kredytu obrotowego przyjmuje się różnego rodzaju zabezpieczenia. Rodzaj zabezpieczenia zależy od wielkości kredytu oraz od okresu na jaki zostaje przyznany, a także od poziomu ryzyka określonego przez Bank. Zabezpieczeniem może być weksel, poręczenie, cesja wierzytelności wynikających z kontraktów, nieruchomość.

Korzyści z kredytu obrotowego

  • stabilne i bezpieczne finansowanie bieżącej działalności,
  • komfort posiadania zaplecza finansowego na realizację bieżących płatności,
  • wzrost rentowności firmy,
  • automatyczna i natychmiastowa spłata kredytu z wpływów na rachunek (w przypadku kredytu w rachunku bankowym),
  • możliwość automatycznego przedłużania okresu finansowania bez zbędnych formalności (kredyt standardowy),
  • możliwość uzyskania najdłuższego na rynku okresu finansowania kredytem obrotowym,
  • możliwość wielokrotnego wykorzystania przyznanego limitu (w przypadku kredytów w formie linii odnawialnych),
  • szeroki zakres uznawanych zabezpieczeń

 

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 723188852

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście