Wkład własny przy kredycie mieszkaniowym

Nowelizacja Rekomendacji S zakończyła możliwość kredytowania 100% wartości nieruchomości. Komisja Nadzoru Finansowego określiła swoje wytyczne w tej kwestii.

Przede wszystkim, od stycznia 2014 r. bank może udzielić kredytu mieszkaniowego tylko, jeśli kredytobiorca posiada minimum 5% wkładu własnego.

Restrykcje w zakresie wymaganego wkładu własnego będą rosły i w kolejnych latach wymagany wkład własny będzie wynosił:

  • 10% wkładu własnego od stycznia 2015 r.
  • 15% wkładu własnego od stycznia 2016 r.
  • 20% wkładu własnego od stycznia 2017 r.

W przypadku kredytów zabezpieczonych nieruchomościami komercyjnymi maksymalny stosunek kwoty zadłużenia do wartości zabezpieczenia nie będzie mógł przekraczać 75%.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 503722062

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście