Budowa domu na kredyt - dokumenty

Jeśli zamierzasz wybudować dom jednorodzinny przy wsparciu banku, konieczne będzie przedstawienie szeregu dokumentów. Trzeba się przygotować na wiele wysiłku w gromadzeniu i składaniu zaświadczeń i opinii, a także dostarczanie dokumentów spoza wymaganej listy.

Poszczególne banki mają indywidualne wymagania, co do potrzebnych dokumentów przy kredycie mieszkaniowym, ale ogólnie rodzaje dokumentów możemy podzielić na kilka grup:

Dokumenty poświadczające tożsamość:

a) Trzeba złożyć kserokopie dwóch różnych dokumentów ze zdjęciem: dowodu osobistego i np. prawa jazdy, paszportu lub książeczki wojskowej.

b) Czasem potrzebne są świadectwa metrykalne, np. ślubu. (Dotyczy to głównie kredytu Rodzina na Swoim)

c) Dokumenty świadczące o dochodach i wydatkach

Dokumenty poświadczające źródła dochodów:

a) na formularzu bankowym zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę (ważne 1 miesiąc)

b) dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą komplet dokumentów jasno określających wysokość uzyskiwanych dochodów (PIT za ostatni rok lub KPiR z bieżącego roku) oraz kopie dokumentów rejestracji firmy (przyznania NIP i REGON oraz wpisu do ewidencji KRS)

c) historia kredytowa, na którą składają się opinie z BIK i banków

d) historia ROR albo zeznanie podatkowe.

Dokumenty działki budowlanej:

a) aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku) odpis z księgi wieczystej

b) dokument stwierdzający prawo do nieruchomości, a więc umowa nabycia nieruchomości lub inne potwierdzenie własności

c) wypis z rejestru gruntów określający status działki

d) decyzja o podziale nieruchomości, jeśli numery działki w księdze wieczystej i umowie nabycia nieruchomości nie zgadzają się.

Dokumenty budowy

a) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

b) ostateczna decyzja w sprawie pozwolenia na budowę

c) dziennik budowy (ze względu na objętość - do wglądu)

d) projekt budowlany - do wglądu.

Rozpatrywanie wniosku przez bank to złożona procedura. Dlatego jeżeli chcesz jak najszybciej uzyskać decyzję kredytową postaraj się złożyć wszystkie dokumenty.

W trakcie weryfikacji wniosku mogą zaistnieć niespodziewane okoliczności, które będą skutkować odmową ze strony banku lub dodatkowym wymogom, które trudno będzie Ci spełnić w krótkim czasie, dlatego rozsądnym wydaje się zabezpieczyć i złożyć wniosek w kilku bankach.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 667980329

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście