Jak wyjść z długów - porada

Jak postępować w przypadku nadmiernego zadłużenia?

W przypadku znalezienia się w ciężkiej sytuacji finansowej każda osoba ma do dyspozycji kilka różnych dróg, które mogą pozwolić na wydostanie się z kłopotów. W zależności od sytuacji różne rozwiązania przyniosą różne skutki, dlatego warto zapoznać się ze wszystkimi i dobrze dostosować je do każdego indywidualnego przypadku.

Restrukturyzacja zadłużenia

W sytuacji, w której pojawiają się tymczasowe problemy ze spłatą zobowiązania najgorszym rozwiązaniem jest schowanie się we własnym domu i unikanie kontaktów z bankiem. Nie ma co liczyć na to, że kredyt zapomni o kredycie czy uzna, że jego wysokość i tak nie jest zbyt duża i postanowi nie domagać się jego spłaty. Każdy bank na podstawie przepisów prawa ma obowiązek dbania o rzetelną spłatę każdego z udzielanych przez siebie kredytów. Związane jest to z dbaniem o interes klientów banków, którzy decydują się na ulokowanie własnych pieniędzy na bankowych rachunkach i lokatach.

Po wystąpieniu kłopotów z płynnością finansową najlepszym wyjściem jest jak najszybsze skontaktowanie się z bankiem. Należy to zrobić natychmiast po wystąpieniu jakichkolwiek kłopotów finansowych, a idealną sytuacją jest gdy kredytobiorca wyprzedza rzeczywistość i przewidując możliwość wystąpienia problemów zgłasza się do banku jeszcze przed ich faktycznym zaistnieniem.

Warunki każdego kredytu można zmienić w trakcie jego spłacania pod warunkiem oczywiście, że obie strony umowy kredytowej wyrażą na to zgodę. W przypadku problemów ze spłatą kredytu rozwiązaniem może być na przykład zawieszenie spłaty rat na pewien okres korzystając z wakacji kredytowych lub okresu karencji. Takie rozwiązania są skuteczne w przypadku chwilowych kłopotów z płynnością finansową.

W przypadku kłopotów o charakterze bardziej trwałym warto podjąć z bankiem próbę negocjacji warunków kredytu. Może to być wydłużenie okresu spłaty kredytu, co obniży wysokość comiesięcznej raty czy też ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia. Przy podjęciu działania odpowiednio wcześnie można liczyć na pozytywne rozpatrzenie takiej prośby, gdyż bankowi także zależy na tym, by klient rzetelnie spłacił mu zaciągnięte zobowiązanie.

Kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny to, w największym uproszczeniu, zamiana kilku różnych kredytów na jeden. Działanie takie może znacząco obniżyć wysokość comiesięcznych rat, a także zwiększyć komfort ich spłaty – lepiej w końcu wykonać jeden konkretny przelew do jednego banku, niż kilka mniejszych i do różnych placówek.

Szczególnie korzystnym rozwiązaniem kredyt konsolidacyjny jest dla osób, które kiedyś zdecydowały się na zaciągnięcie kilku różnych kredytów na różne cele i obecnie mają spory problem z rzetelną obsługa wszystkich zobowiązań. Warto mieć na uwadze także to, że obecnie większość banków udziela kredytów konsolidacyjnych z zabezpieczeniem na hipotece nieruchomości. Klient ma możliwość zabezpieczenia na nieruchomości, która nie jest jego własnością.

Uzyskanie zmniejszenia rat kredytowych dzięki kredytowi konsolidacyjnemu jest możliwe z kilku powodów. Przede wszystkim dzięki zabezpieczeniu kredytu ustanowieniem hipoteki na nieruchomości jest on mniej ryzykowny dla banku, dzięki czemu klient może liczyć na bardziej atrakcyjne warunki niż w przypadku na przykład kredytu gotówkowego. Dodatkowo kredyt taki udzielany jest na dłuższy czas, co niemal automatycznie zmniejsza wysokość raty. Nie bez znaczenia jest także obecnie panująca sytuacja na rynku finansowym. Historycznie niskie stopy procentowe powodują, że warunki kredytów są dziś bardziej korzystne dla klientów niż jeszcze kilka lat temu.

Oferta kredytów konsolidacyjnych w polskich bankach jest obecnie bardzo szeroka, dzięki czemu każdy klient ma możliwość znalezienia i skorzystania z takiej, która w największym stopniu odpowiada jego potrzebom i możliwościom. Na każdym niemal kroku można spotkać się także z różnego rodzaju promocjami, które dodatkowo działają na korzyść kredytobiorcy.

Upadłość konsumencka

Rozwiązanie drastyczne i takie, które jest absolutną ostatecznością. Od końcówki marca 2009 roku w Polsce pojawiła się możliwość ogłoszenia upadłości przez zwykłego konsumenta. Odpowiedzialna jest za to ustawa „Prawo upadłościowe i naprawcze”, która reguluje postępowanie upadłościowe konsumenta jako jedno z odrębnych postępowań, które przysługuje wyłącznie osobie będącej dłużnikiem. Teraz prawo to zostanie znowelizowane dzięki czemu ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie łatwiejsze. Dotychczasowe, bardzo restrykcyjne wymagania spowodowały bowiem, że z możliwości takiej w ciągu pięciu lat skorzystało niespełna 100 osób.

Upadłość konsumencka dostępna jest jednak wyłącznie dla osób, które przestały być wypłacalne nie z własnej winy, a w wyniku różnego rodzaju niesprzyjających okoliczności losowych. Nie mają możliwości takiego postępowania także osoby, które zaciągnęły kolejne zobowiązania w momencie, w którym były już niewypłacalne, a także takie, które straciły pracę z własnej winy lub za porozumieniem stron.

Ograniczona jest także częstotliwość ogłaszania upadłości konsumenckiej. Zgodnie z zapisami ustawy możliwe jest skorzystanie z takiej możliwości jedynie raz na dziesięć lat. Możliwość skorzystania z takiej procedury mają wyłącznie osoby odpowiedzialne, które zrobiły wszystko, co mogły, by rzetelnie spłacić swoje zobowiązania i po rozpoczęciu postępowania upadłościowego robią wszystko, by wykorzystać stworzoną w ten sposób szansę na oddłużenie. Nie wywiązywanie się z działań przewidzianych w procesie upadłości konsumenckiej skutkuje jego przerwaniem i brakiem możliwości skorzystania przez kolejne dziesięć lat. Osoba objęta postępowaniem upadłością ma obowiązek wskazania i wydania odpowiedniej osobie (syndykowi) całego swojego majątku. Zatajenie jakiegokolwiek z jego elementów skutkuje umorzeniem postępowania.

W sytuacji gdy konsument nie wywiązuje się z planu spłaty powstałego w postępowaniu upadłościowym, zaciąga kolejne zobowiązania czy też nie współpracuje z organem, który odpowiada za przeprowadzenie postępowania, musi się on liczyć z umorzeniem postępowania. To z kolei wiąże się z tym, że wszyscy wierzyciele zyskują możliwość dochodzenia całych swoich należności na drodze sądowej, a konsumentowi nie przysługuje żadne prawo do umorzenia jakiejkolwiek części zadłużenia.

W trakcie realizacji planu spłaty konsument nie może wykonywać na swoim majątku żadnych czynności, które nie mieszczą się w zakresie zwykłego zarządzania nim. Dotyczy to także braku możliwości zaciągania kredytów i pożyczek, chyba że są one niezbędne do zapewnienia podstawowych potrzeb życiowych konsumentowi i osobom, które znajdują się na jego utrzymaniu.

Dodatkowym obowiązkiem konsumenta jest składanie raz do roku sprawozdania z wykonania przewidzianego dla niego planu spłaty zadłużenia. W sprawozdaniu takim konsument musi wykazać wszystkie osiągnięte przez siebie przychody, wysokość spłaconych kwot, a także składniki majątkowe, które nabył w tym czasie, a które przekraczają dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 691895408

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście