Mieszkaniowy rachunek powierniczy - informacje dla deweloeprów

Mieszkaniowy rachunek powierniczy - rodzaje

Od kwietnia 2012, czyli momentu wejścia w życie obecnie obowiązującej tzw. „ustawy deweloperskiej” firma deweloperska sprzedająca nieruchomości nieukończone lub których budowa jeszcze nie rozpoczęła się mają obowiązek prowadzenia rachunku powierniczego. Jest to zabezpieczenie ograniczające ryzyko nie wywiązania się dewelopera z zapisów umowy deweloperskiej. Rachunek powierniczy określa to jakie warunki musi spełnić deweloper aby otrzymać wypłacone przez nabywce nieruchomości środki pieniężne. Do momentu wywiązania się z określonych warunków pieniądze te przechowywane są właśnie na rachunku powierniczym, dzięki czemu unika się sytuacji, w której klient zapłacił za nieruchomość, a na przykład na skutek zbankrutowania dewelopera nie zostaje ona ukończona i klient pozostaje z niczym – bez pieniędzy, bez mieszkania lub domu, a często z kredytem hipotecznym na karku. Mieszkaniowe rachunki powiernicze zasadniczo można podzielić na dwa rodzaje – otwarte i zamknięte. Rachunek powierniczy otwarty umożliwia wypłacanie deweloperowi środków znajdujących się na rachunku w transzach. Wszelkie warunki określone są w umowie deweloperskiej, w tym także poziom zaawansowania prac, który umożliwia wypłacenie części środków. W przypadku mieszkaniowego rachunku powierniczego zamkniętego wypłata środków odbywa się natomiast jednorazowo i dopiero po przekazaniu do banku kompletu dokumentów, które potwierdzają wybudowanie nieruchomości i doprowadzenie jej do stanu pozwalającego na zamieszkanie w niej. Dodatkowo firma deweloperska musi przedstawić odpis aktu notarialnego, który potwierdza przeniesienie własności nieruchomości na kredytobiorcę.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 691895408

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście