10 kroków do kredytu hipotecznego

1. CZAS - wybranie najlepszej oferty kredytu hipotecznego z pośród dziesiątek banków wymaga naprawdę sporo czasu i przemyśleń. Nie możemy podejmować decyzji tak wiążącej nas na np. 30 lat w kilka minut. Często decyzja zapada o wyborze konkretnej oferty po kilku tygodniach.

2. ROZMOWA - trzeba szczerze porozmawiać z doradcą, przyznać się do wszystkich kredytów, limitów, katr kredytowych oraz poręczeń, które kiedyś komuś udzieliliśmy. Szczera rozmowa jest potrzebna w podejmowaniu dalszych kroków.

3. WALUTA - na obecną chwilę nie mamy już wyboru, kredyt zostanie udzielony w walucie w jakiej zarabiamy. 

4. WYSOKOŚĆ RATY - to relacja okresu kredytowania ( np. 30 lat), rodzaju raty (równa lub malejąca) i oprocentowania kredytu.

Na oprocentowanie kredytu wpływa marża banku ( z reguły jest stała) oraz WIBOR (oprocentowanie po jakim banki udzielają pożyczek innym bankom). O ile marża jst stała, to Wibor zmienia sią co dziennie. Zasadą jest, że dla kredytobiorcy detalicznego bank zmienia wysokość Wiboru co 3 lub 6 miesięcy (zależy od banku). Wystawiając nowy harmonogram spłat na taki też okres. Rata maleje lub wzrasta co 3 lub 6 miesięcy.

5. RODZAJ RATY - są dwa rodzaje rat : równe i malejące. 

Rata równa to dwa zmienne składniki: kapitał i odsetki od kapitału. na początku spłaty część większą raty stanowią odsetki, natomiast kapitał jest minimalny. W miarę spłacania kredytu część kapitału w racie wzrasta, natomiast odsetek stosunkowo maleje.

Rata malejąca to jeden składnik stały, a drugi zmienny. Wysokość raty z czasem maleje ponieważ stałą i niezmienną częścią jest spłacany miesięcznie kapitał, podczas gdy odsetki od niego z każda ratą stają się mniejsze.  Rata stała jest w rezultacie droższa, jednak jest bardziej przystępna do spłaty.

6. PROWIZJA - Większość banków za sam fakt udzielenia kredytu życzy sobie zapłatę prowizji. Opłacana jest jednorazowo, liczona w % od wysokości udzielonego kredytu (np 2% od kwoty 100 tyś zł,) Jeżeli nie mamy wystarczającej gotówki , bank doliczy nam prowizję do kwoty kredytu, co w rzeczywistości jeszcze powiększy jego koszt. Jednak sprawa prowizji jest związana z marżą ( kredyt z prowizją płatną gotówką  jest niżej oprocentowany, a z kolei zamiast prowizji dolicza ubezpieczenie itd...) 

Warto przeliczyć koszty w konkretnych kwotach, nie w procentach.

7. NADPŁATA -  Trzeba mieć świadomość z jakimi kosztami wiąże się wcześniejsza spłata lub nadpłata kredytu. Niektóre  banki żądają prowizji również  za wcześniejszą spłatę lub nadpłatę kredytu, zależne jest to również od jakiego czasu jest już spłacane zadłużenie.

8.  INNE KOSZTY - Tabela opłat i prowizji dołączona do hipotecznego zobowiązania zawiera również opłaty związane z aneksem do umowy, monitoringiem, kosztami egzekucji i wieloma innymi procedurami. Kosztownym wydatkiem jest zazwyczaj wycena wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie hipoteczne, w zależności od polityki banku jest ona zlecana stosownej instytucji za ustaloną opłata, lub wymagany jest operat szacunkowy wykonany przez licencjonowanego rzeczoznawcę. Opłacić ze swojej kieszeni trzeba wpis banku do hipoteki w księdze wieczystej, ubezpieczenie do czasu dokonania owego wpisu itp.

9. DODATKOWE PRODUKTY - Niekiedy uzyskanie preferencyjnych warunków wiąże się z tzw. obowiązkiem skorzystania z innych produktów bankowych tj. konto osobiste, karta kredytowa, ubezpieczenie. Posiadanie konta tylko do obsługi kredytu to dobre rozwiązani, zwłaszcza jeżeli środki są automatycznie pobierane na spłatę kredytu. Zawsze przy kredycie zabezpieczonym hipoteką, bank wymaga ubezpieczenia nieruchomości oraz przeniesienia praw z cesji na bank.

10. UMOWA KREDYTOWA - wieńczy dzieło, dopiero ona powie nam całą prawdę, pojawią się pytania i niepewność. Wszystko trzeba na spokojnie przeczytać i nie bać się zadawać pytania, doradca bankowy ma obowiązek wyjaśnić wszystkie zawiłości umowy kredytowej. Po spełnieniu warunków zawartych w umowie, możemy już tyko czekać na wypłatę kredytu.

 

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 785924976

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście