31 grudnia 2014 r. ostatni dzień składania wniosków na 95% LTV

To ostatni moment na złożenie wniosku o kredyt hipoteczny, gdy jesteśmy w posiadaniu tylko 5 % wkładu własnego. 31 grudnia 2014 roku jest ostatnim dniem w który można złożyć wniosek z maksymalnym wskaźnikiem LTV 95%, pod warunkiem że wniosek jest kompletny, czyli zawiera wszystkie wymagane dokumenty i zaświadczenia. 
 
Od 02 stycznia 2015 roku następuje zmiana, dotycząca obowiązkowego wkładu własnego na poziomie nimimum 10% w stosunku do wartości nieruchomości. 
Zwiekszenie zaangarzowania własnego w kredytowaną przez bank inwestycję, jest narzucone przez Komisję Nadzoru Finansowego w Rekomendacji S
 
"Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie" jest to dokument zawierający dysporycje KNF, w zakresie zasad udzielania kredytów zabezpieczonych hipotecznie. Celem Rekomendacji jest zapewnienie  bezpieczeństwa uczestnikom rynku nieruchomości oraz instytucjom finansującym ich zakup lub budowę.  Wydane regulacje są kluczowe dla bezpieczeństwa i  stabilizacji rozwoju gospodarki.
 
W praktyce oznacza to, iż wniosek złożony:
 
do 31.12.2014r. wkład własny =  5% lub >5%
 
od 02.01.2015r. wkład własny = 10% lub > 10% 
 

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 785924976

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście