Nowelizacja zasad programu Mieszkanie dla Młodych - jakie nowe zasady programu MdM?

Program MdM funkcjonuje już prawie od roku. Dopłaty do kredytów w tym czasie wyniosły ponad 2 mld zł. Program jest jednym z elementów polityki prorodzinnej państwa oraz przyczynia się do wzrostu inwestycji na rynku mieszkaniowym.

Rządzący uznali, że część obowiązujących w tej chwili rozwiązań dotyczących programu Mieszkanie dla Młodych warto poddać korekcie. W ramach rządu uzgodniono zmiany, które mają usprawnić realizację programu.

Główne zmiany dotyczą:

  • zwiększenia wsparcia dla gospodarstw domowych z większą liczbą dzieci
  • możliwości ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego w związku z zakupem mieszkania od spółdzielni mieszkaniowej na podstawie umowy o budowę lokalu

Wzmocnione będzie prorodzinne oddziaływanie programu. Po wejściu w życie nowelizacji, małżeństwa i osoby z dwójką dzieci będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 20% (teraz 15%), a rodziny i osoby z co najmniej trójką dzieci 30% (teraz 15%) wartości odtworzeniowej mieszkania i to, w przypadku tej drugiej grupy, aż do 65 m2 powierzchni użytkowej mieszkania.

Możliwość ubiegania się o dofinansowanie w związku z zakupem mieszkania od spółdzielni, poszerzy bazę dostępnych mieszkań o niższych kosztach dla nabywców.

Ponadto projekt ustawy przewiduje poszerzenie kręgu osób o dodatkowych kredytobiorców oraz doprecyzowuje zasady dofinansowania wkładu własnego mieszkań nowo utworzonych w wyniku przebudowy. Pozwoli to na objęcie programem także zakupu mieszkań powstałych w ramach rewitalizacji. Projekt nowelizacji zawiera przepisy, które ułatwią wykonywanie ustawy, m.in. eliminując wątpliwości interpretacyjne związane ze stosowaniem dotychczasowych regulacji.

Zaproponowane zmiany powinny wejść w życie w połowie 2015 r.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 609665660

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście