Od czego zależy marża kredytu ?

Marża banku jest to element oprocentowania kredytu. Jest to wartość stała, określona w umowie kredytowej zawieranej z bankiem.

Oprocentowanie składa się bowiem z dwóch elementów:

  • marży banku
  • stawki bazowej np. WIBOR

Wysokość marży kredytu zależy od kilku czynników.

Przede wszystkim, wpływ na wysokość marży ma kwota kredytu i wartość zabezpieczenia kredytu. Te dwa czynniki determinują LtV, czyli wskaźnik określający wysokość zaangażowania banku w stosunku do wartości zabezpieczenia jakie otrzymuje.

Z tym wiąże się również wysokość wkładu własnego – im wyższy, tym mniej bank pożycza i jego ryzyko jest mniejsze. Co za tym idzie cena kredytu jest niższa, czyli marża kredytu jest niższa.

Wysokość marży może również zależeć od innych czynników, np. od wiarygodności kredytobiorcy. Wysokość marży kredytowej zależy od tego, do jakiej grupy ryzyka zostanie przez bank zakwalifikowany. Jeśli ryzyko jest niższe, marża będzie niższa i odwrotnie.

Wysokość marży kredytu może także zależeć też od zakupu dodatkowych produktów (konto, ubezpieczenie z funduszem kapitałowym lub ubezpieczenia na życie).

Banki oferują też różne stawki marży kredytu, w zależności od tego czy kredytobiorca wybierze kredyt z prowizją, czy też bez.

Różnorodność kryteriów, jakie banki biorą pod uwagę ustalając cenę kredytu powoduje, że wybór najlepszej oferty nie jest sprawą prostą. Dlatego też najlepiej jest porównywać oferty poszczególnych banków przed dokonaniem wyboru kredytu.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 667980329

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście