Kiedy otrzymujesz odmowę udzielenia kredytu

Jesteś gotów na złożenie oferty kupna domu, a Twój wniosek o kredyt zostaje odrzucony? Nie przejmuj się – doświadczony doradca kredytowy może znaleźć rozwiązanie.

Niektóre banki, często te mniejsze są bardziej elastyczne w kwestii kluczowych kryteriów określania zdolności kredytowej, scoringu, dochodów, czy wysokości wkładu własnego - czyli przyznawania kredytu.

Te banki przyznając kredyty, których parametry mieszczą się w określonych kryteriach, mają większą swobodę, ponieważ albo trzymają je w swoich księgach albo sprzedają je inwestorom jako papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką. Kredyty poza tymi kryteriami muszą spełniać ostrzejsze wymogi.

Banki wydające negatywne decyzje kredytowe nie są prawnie zobowiązane do wystawienia pisemnego zawiadomienia o odmowie lub oświadczenia o odmowie udzielenia kredytu podając w nim powód odmowy.

Jednak według danych zebranych od banków, najczęstszym powodem negatywnej decyzji zgłaszanej przez banki zarówno dla zakupu domu, jak i kredytów refinansowych jest zła historia kredytowa wnioskującego. Wśród pozostałych najczęstszych powodów wymienia się: wysoki stosunek zadłużenia do dochodu, udział raty miesięcznej w dochodzie kredytobiorcy oraz brak wystarczającego zabezpieczenia. Kredytobiorcy wnioskujący o duże kwoty otrzymują negatywną decyzję, najczęściej z powodu nieregularnego wynagrodzenia, które zależy od bonusów i prowizji.

Wnioskujący o duże kwoty mogą też zwiększyć swoje szanse na pozytywną decyzję kredytową wybierając doradcę kredytowego, ponieważ ma on dostęp do wielu banków, których oferty może porównać. Na przykład, doradca może posiadać w ofercie 20 banków, również takich, które akceptują tak niższy scoring, a także oferty największych banków krajowych.

Kredytobiorcy powinni pamiętać, że negatywna decyzja kredytowa nie pojawi się w ich raporcie z historii kredytowej. Pojawia się natomiast zapytanie o kredyt, natomiast zapytania stanowią zaledwie 10% scoringu. Wiele zapytań o kredyt hipoteczny w jednym miesiącu łączonych jest w jedno, a banki są świadome, że kredytobiorca będzie się rozglądał.

Wiele banków korzysta z narzędzi symulacyjnych, które pokazują jak podjęcie określonych kroków, np. spłata zadłużenia na karcie kredytowej, może wpłynąć na scoring. Te modele komputerowe mogą być również użyte, nie tylko jeśli wniosek kredytowy został odrzucony, ale również w przypadku, kiedy ktoś chce poprawić swój scoring, by wnioskować o kredyt z niższym.

Oczywiście najlepiej jest zawsze mieć czystą historię kredytową zanim złożymy wniosek o kredyt hipoteczny. Oto kilka rad, by to osiągnąć:

  • Wstrzymaj się od zadłużenia. Podczas, gdy banki wiedzą, że potrzebujesz tylko jednego kredytu, nie otwieraj nowych kart kredytowych i nie zaciągaj pożyczki na samochód, które podniosą Twój stosunek zadłużenia do dochodu na 90 dni zanim złożysz wniosek o kredyt lub w trakcie tego procesu.
  • Ogranicz odliczenia. Prawo określa minimalny stosunek zadłużenia do dochodu dla wydania pozytywnej decyzji kredytowej, chociaż banki, które utrzymują kredyty w swoich księgach mogą mieć swobodę, by pożyczyć pieniądze komuś z wyższym wskaźnikiem, pod warunkiem, że ma on aktywa lub rezerwy.
  • Żadnych bankructw. Kredytobiorcy wnioskujący o duże kwoty mający, takie zdarzenie na swoim koncie, nie powinni wnioskować o kredyt przez 4-10 lat, w zależności od banku, nieważne jak bardzo poprawiły się ich profile finansowe. Takie zdarzenia może tylko naprawić czas.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 503722062

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście