Koszty umowy deweloperskiej i prospektu informacyjnego przy kupowaniu mieszkania

Ustawa deweloperska nakłada na deweloperów obowiązek przekazania kupującemu informacji dotyczącej swojej sytuacji finansowej, jak również konkretnej inwestycji oraz oferowanego mieszkania  lub  domu. Przekazanie tych informacji następuje w formie prospektu informacyjnego.

Zgodnie z wyznacznikami ustawy deweloperskiej deweloperzy nie mogą ustalać w sposób dowolny kosztów umowy sprzedaży mieszkania oraz prospektu informacyjnego.

Ustawa deweloperska przewiduje, że koszty umowy z deweloperem ponoszą po połowie - nabywca mieszkania oraz deweloper – dotyczy to zarówno wynagrodzenia notariusza jaki i kosztów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym.

Z uwagi na złożoność i obszerność, z prospektem informacyjnym wiążą się duże koszty. Prospekt informacyjny wraz z załącznikami stanowi integralną część umowy deweloperskiej, dlatego obejmują go także koszty notarialne. Notariusz zazwyczaj pobiera przeciętnie 5-6 złotych plus VAT za stronę dokumentu.

Koszty notarialne przy zakupie mieszkania reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Maksymalna stawka wynosi:

  • do 3000 zł - 100 zł;
  • powyżej 3000 zł do 10 000 zł - 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
  • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł - 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
  • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł - 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
  • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł - 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
  • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł - 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
  • powyżej 2 000 000 zł - 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Do kwot należy doliczyć 23% VAT.

Warto podkreślić, że obecnie obowiązujące przepisy pozwalają notariuszowi na pobranie wynagrodzenia w wysokości niższej niż stawka maksymalna, co oznacza, że stawki można negocjować.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 792038688

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście