Kredyt denominowany/kredyt indeksowany

W przypadku kredytu denominowanego kredytobiorca pożycza od banku kwotę w walucie natomiast otrzymuje złotówki przeliczone po kursie z dnia uruchomienia kredytu. Natomiast w przypadku kredytu indeksowanego kredytobiorca pożycza  złotówki, które w dniu uruchomienia kredytu przeliczane są na odpowiednią ilość  waluty wg kursu z dnia wypłaty środków z kredytu.

Dla przykładu załóżmy, że został udzielony  kredyt w EUR na kwotę 400 tys. zł. W dniu przygotowania umowy kredytowej kurs kupna EUR w danym banku wynosi 4 zł, co po przeliczeniu równa się wysokości 100 tys. EUR. Uruchomienie środków z kredytu nastąpiło 5 dni później. W międzyczasie złotówka umocniła się do EUR, a kurs kupna w banku spadł z 4 zł na 3,80 zł. W takiej sytuacji bank wypłaci kredyt już po nowym kursie, czyli będzie to 100 tys. EUR x 3,80 zł = 380 000 zł. Łatwo zauważyć, że powstaje niedobór środków w wysokości 20.000 zł, który kredytobiorca musi pokryć z własnej kieszeni.

Drugim rodzajem kredytu walutowego jest kredyt indeksowany. Kredyt indeksowany walutą jest to kredyt, w którym kredytobiorca wie jaką dokładnie otrzyma kwotę w PLN przy wypłacie kredytu. Czyli - jeśli bank posiada w swojej ofercie ten typ kredytu walutowego  to w umowie kredytowej kwota kredytu będzie wyrażona w PLN. To oznacza, że dopiero w momencie wypłaty pieniędzy z kredytu, kwota ta zostanie przeliczona po aktualnym kursie na wnioskowaną walutę kredytu. Jeśli kredytobiorca wnioskuje o 200 tys. zł, to taka kwota jednorazowo czy w transzach, niezależnie od bieżącego kursu waluty, zostanie wypłacona.

Dla przykładu zakładając, że został udzielony  kredyt w wysokości 400 tys. zł przy kursie kupna EUR wynoszącym 4 zł. Zobowiązanie kredytobiorcy będzie wynosiło 100 000 EUR. Uruchomienie środków z kredytu nastąpiło 5 dni później. W międzyczasie złotówka umocniła się do EUR, a kurs kupna w banku spadł z 4 zł na 3,80 zł. W takiej sytuacji bank wypłaci kredyt po nowym kursie, kwota pozostaje jednak niezmieniona i będzie w dalszym ciągu wynosiła 400 tys. zł. Zmienia się natomiast saldo zadłużenia w walucie, które ustalamy po nowym kursie, czyli 400 tys. / 3,80 = 105 263 EUR.

Zarówno kredyt indeksowany jak i denominowany ma swoje wady i zalety. Przy kredycie indeksowanym mamy gwarancję pełnego finansowania, istnieje jednak ryzyko, że część środków zostanie uruchomiona po bardzo niskim, niekorzystnym kursie. Trudno bowiem przewidzieć, jaki kurs waluty będzie za kilkanaście miesięcy, a w przypadku kredytu na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym uruchomienie może być tak rozciągnięte w czasie. Okres inwestycyjny, czyli czas na wybudowanie domu czy lokalu mieszkalnego przez developera nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

 

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 722263118

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście