Rozwód z kredytem

W momencie zaciągania kredytu klienci nie zakładają, że ich życiowe drogi mogą się kiedykolwiek pokomplikować na tyle, że zechcą się rozstać. O ile rozwód nie jest rzeczą przyjemną to rozstanie się z kredytem zaciągniętym przez oboje małżonków w trakcie trwania małżeństwa nie jest ani przyjemne ani łatwe.

W momencie gdy rozwód się dokona zazwyczaj dochodzi do sądowego lub notarialnego podziału majątku. O ile aktywa (majątek) przy dobrej woli obojga byłych małżonków stosunkowo łatwo podzielić to pasywa (zobowiązania) zaciągnięte podczas trwania związku małżeńskiego już nie .

 

Solidarna odpowiedzialność wobec banku za kredyt
 

Kredytobiorcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z umowy kredytowej. Wyrok rozwodowy, nawet z podziałem majątku, ni\czego tu nie zmienia i nadal solidarna odpowiedzialność funkcjonuje.  

Co zatem możemy zrobić z kredytem gdy chcemy aby jeden z byłych współmałżonków został wyłączony z tej odpowiedzialności ?


Podpisanie aneksu wyłączającego kredytobiorcę z kredytu


Jednym ze sposobów na rozwiązanie sytuacji jest podpisanie z bankiem aneksu do umowy kredytowej. Celem takiego aneksu jest wyłączenie jednego z ex-małżonkaów i pozostawienie tylko jednego kredytobiorcy. Przy składaniu wniosku o takowy aneks bank zechce zbadać czy osoba pozostająca przy kredycie posiada samodzielną zdolność kredytowa. Bank nie wyrazi zgody na takowy aneks wyłączający kredytobiorcę jeżeli na podstawie przedstawionych dokumentów dochodowych nie będzie wynikało, iż pozostający przy kredycie nie będzie w stanie samodzielnie udźwignąć spłaty raty. W tej sytuacji pozostanie jeszcze możliwość zawnioskowania do banku o zamianę współkredytobiorcy. Ex-małżonek w tym przypadku byłby zastąpiony w umowie kredytowej osobą trzecią, której dochody wsparłyby zdolność kredytową dotychczasowego kredytobiorcę pozostającego nadal przy długu. .
 

Refinansowanie kredytu w innym banku


Wyrażenie zgody na wyłączenie z kredytu jednego z byłych małżonków jest dobrą wolą banku. Bank nie musi się na to zgodzić, gdyż może uznać, że znacząco podnosi to ryzyko terminowej obsługi zobowiązania. Jeżeli mimo prób nie uzyskamy zgody dotychczasowego banku na aneks wyłączający, wówczas jedyną drogą jest refinansowanie dotychczasowego kredytu w innym banku z jednoczesnym wyłączeniem ex-małżonka z grona wnioskodawców.

Takie rozwiązanie wydaje się na pierwszy rzut oka trudniejsze ale może przyczynić się do uzyskania lepszych warunków cenowych kredytu . Często bowiem „stara” umowa kredytowa będzie posiadała wyższą marżę kredytową niż aktualnie oferowana przez banki. Dzięki temu możemy nie tylko wyłączyć byłego małżonka z kredytu ale uzyskać niższą ratę. Każdy bank liczy inaczej zdolność kredytową. Jeżeli dotychczasowy bank uzna, że nie mamy zdolności kredytowej wcale nie oznacza, że nie będziemy w stanie uzyskać kredytu w innym banku. Proszę zatem próbować !

 

 

 

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 663021867

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście