Zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Docelowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest prawomocny wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości.

Kredyt może być zabezpieczony nawet na kilku nieruchomościach, należących do kredytobiorcy lub osób trzecich. Hipoteka pozwala bankowi dochodzić praw do nieruchomości, nawet jeśli nastąpi zmiana właściciela nieruchomości. Kiedy kredyt zostanie spłacony w całości, bank wystawi zezwolenie na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości.

Wykreślenie hipoteki przez sąd, to zgodnie z umową kredytową, ostatni etap współpracy z bankiem. Banki wymagają także cesji z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. W okresie przejściowym, czyli do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki do księgi wieczystej banki stosują różnorodne zabezpieczenia przejściowe, przede wszystkim jest to  ubezpieczenie pomostowe  kredytu.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 518171075

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście