Sprawdź dewelopera w sądzie

Wynegocjowałeś dobrą cenę mieszkania i już chcesz podpisywać umowę ? Spokojnie, jeśli poszło nadspodziewanie łatwo, sprawdź jeszcze dewelopera w sądzie. Jeśli nic nie utargowałeś i negocjacje stanęły w martwym punkcie – także nie rezygnuj ze środków ostrożności.

Nie ma żadnego znaczenia czy kupujesz mieszkanie u znanego dewelopera czy w firmie, która realizuje dopiero pierwszą inwestycję. Zagrożenia zawsze są te same. Pamiętaj, że gra idzie o ogromną kwotę. Zazwyczaj kupno mieszkania to największa inwestycja w naszym życiu, więc trzeba się do niej doskonale przygotować. Także pod względem prawnym.

Oprócz sprawdzenia dewelopera, które masz już za sobą, należy też zasięgnąć języka na temat samej inwestycji, a przede wszystkim gruntu na jakim jest realizowana. Status prawny gruntu ma bowiem kolosalne znaczenie dla ewentualnych problemów w przyszłości.

Przede wszystkim księgi wieczystej nie należy mylić z hipoteką, mimo że przez wiele osób te pojęcia są używane zamiennie, co nie jest prawidłowe. Księga wieczysta (KW) to bowiem swoisty dowód rejestracyjny nieruchomości. Są tam najbardziej istotne informacje: o kolejnych właścicielach, obciążających ją zadłużeniach, stanie prawnym.

W pierwszym dziale KW znajdziemy informacje o prawie własności, a także adres i położenie nieruchomości. W drugim są szczegółowe dane o własności – spółdzielczym prawie własnościowym, użytkowaniu wieczystym, albo po prostu o własności. Są też zapisane udziały poszczególnych właścicieli. Trzeci dział zawiera wpisy o ograniczonych prawach rzeczowych, ale nie o hipotece. Mogą znajdować się tam zapisy na temat ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością oraz ewentualnych roszczeniach. To m.in. informacje o prawie pierwokupu, albo zapis o służebności, czyli np. ustanowienie tzw. drogi koniecznej, pozwalającej na dojazd do sąsiedniej nieruchomości innego właściciela. Tylko w czwartym dziale znajdziemy informacje na temat hipoteki, gdzie będzie wpisana jej wysokość, a nawet waluta w jakiej została obciążona.

Na nieruchomości może ciążyć hipoteka umowna lub przymusowa. Umowna powstaje w momencie zaciągnięcia kredytu, a przymusowa w wyniku postanowienia prokuratora lub prawomocnego tytułu wykonawczego. Przeglądając księgę wieczystą należy więc sprawdzić przede wszystkim czy sprzedający jest właścicielem nieruchomości, a także czy nie ciąży na niej hipoteka.

Kupując mieszkanie od dewelopera, możemy przekonać się, że nie ma ono osobnej księgi wieczystej. Nie ma w tym nic dziwnego i zdarza się to często. Dlatego należy sprawdzić księgę wieczystą całej działki. Osobna księga wieczysta powstaje dopiero, gdy podpiszemy akt notarialny zakupu mieszkania. Stajemy się wtedy właścicielem mieszkania oraz współwłaścicielem gruntu, na którym zostało ono zbudowane, a także części wspólnych budynku.

Warto pamiętać, że wszystkie księgi wieczyste są jawne. Można zapoznać się z ich treścią, niezależnie od tego czy mamy cokolwiek wspólnego z daną nieruchomością.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 792080712

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście