Ubezpieczenia wymagane przez bank przy kredycie hipotecznym

  • Ubezpieczenie pomostowe. Najważniejszym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości. Hipoteka wpisywana jest w księdze wieczystej. Wpisywanie hipoteki  trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy – w  zależności od danego sądu. Ten czas jest dla banku  ryzykowny – bo kredyt w tym czasie nie jest zabezpieczony. W tym czasie rolę przejściowego zabezpieczenia stanowi ubezpieczenie kredytu, tzw. ubezpieczenie pomostowe  - do czasu wpisania hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości.
  • Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.  Kredyt hipoteczny zazwyczaj nie jest udzielany na więcej niż 100% wartości zabezpieczenia.  Natomiast większość banków najchętniej pożycza na mieszkanie tym klientom, którzy dysponują 10 -  20 % wkładem własnym. Dla osób nie posiadających  wkładu własnego banki  wprowadziły możliwość zaciągnięcia kredytu bez posiadania wkładu własnego. Dla banku taka transakcja jest bardziej ryzykowna, dlatego banki stosują ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – czyli ubezpieczają kwotę, która zwiększa ryzyko banku. Ubezpieczana jest zazwyczaj kwota kredytu powyżej 80% wartości nieruchomości.
  • Ubezpieczenie  nieruchomości. Każda zakupiona na kredyt nieruchomość  musi być ubezpieczona. Jest to ubezpieczenie  od ognia, wody, zawalenia i innych zdarzeń losowych. Prawa do ubezpieczenia  w przypadku nastąpienia feralnego zdarzenia przepisuje się  na bank – robi się tzw. cesję praw z polisy. Gdyby mieszkanie w jakiś sposób ucierpiało i straciło na wartości, to bank może odzyskać swoje pieniądze od towarzystwa ubezpieczeniowego.
  • Ubezpieczenie na życie. W niektórych sytuacjach banki domagają się wykupienia przez klienta ubezpieczenia na życie, na wypadek śmierci lub innego zdarzenia losowego. Uprawnienia z takiej polisy są przepisywane na bank. Kwotą polisy będzie zazwyczaj wartość kredytu. Takie zabezpieczenie daje obu stronom gwarancję, że w razie najgorszego kredyt zostanie spłacony.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 609665660

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście