Od czego zależy zdolność kredytowa?

Dochody, raty innych kredytów, karty kredytowe, ilość osób w rodzinie – to niektóre parametry, które wpływają na zdolność kredytową.

 

Zabezpieczenie kredytu a zdolność kredytowa to dwie różne sprawy, które często są mylone. Często kredytobiorcy uważają, że skoro dają nieruchomość pod zabezpieczenie kredytu to powinno wystarczyć. Niestety, w przypadku kredytów hipotecznych banki za każdym razem sprawdzają tzw. zdolność kredytową. Co to jest więc zdolność kredytowa? To zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu wraz z odsetkami. Wyliczana jest w oparciu o wiele czynników. Poniżej omawiamy najważniejsze z nich, które w decydujący sposób wpływają na uzyskanie kredytu hipotecznego.

 

Dochody

To podstawowy parametr, który oceniają banki udzielające kredytów. Z reguły banki podczas analzy kredytowej przyjmują uśrednione dochody, np. z ostatnich 3, 6 czy 12 miesięcy. Dochody nie tylko muszą być na odpowiednim poziomie, ale również stabilne i regularne. Osoba, która zarabia 4.000 złotych pracując na etacie będzie lepiej postrzegana, niż taka, która uzyskuje dochody 3 razy w roku po 30.000 złotych. Choć jej średnia będzie dużo wyższa, ale nieregularność dochodów (kilka razy w roku) praktycznie ją zdyskwalifikuje.

Zobowiązania

Kredytobiorca może dużo zarabiać, ale jeżeli posiada równie wysokie zobowiązania to jego zdolność kredytowa będzie niska. Jakie zobowiązania są brane pod uwagę, przy liczeniu zdolności kredytowej podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny:

  • Raty innych kredytów (hipotecznych, samochodowych, gotówkowych czy ratalnych)
  • Przyznane limity w koncie osobistym )potocznie zwane debetami)
  • Przyznane limity na kartach kredytowych
  • Zobowiązania alimentacyjne

Czasami również zobowiązania zaciągnięte na firmę, poręczenie kredytów innym osobą. Niektóre banki mogę też do zobowiązań przyjąć fakt, kiedy opłacamy polisę na życie czy wpłacamy regularnie składki na jakiś produkt oszczędnościowy (fundusz inwestycyjny, poliso lokatę itp.).

Ilość osób w rodzinie

Im więcej osób przystępujących do kredytu tym wymagana wyższa zdolność kredytowa. Duże znaczenie ma również ilość dzieci na utrzymaniu. Banki na każdą osobę przyjmują dodatkowe koszty utrzymania, co obniża zdolność kredytową.

Inne koszty

Z kosztami utrzymania związana jest również lokalizacja kredytobiorcy. Część banków przyjmuje wyższe koszty utrzymania w przypadku osób mieszkających w dużych aglomeracjach miejskich. Często przy tych samych dochodach osoba mieszkająca w Warszawie lub Krakowie uzyska niższy kredyt niż kredytobiorca w Częstochowie czy Piasecznie.

 

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 518296825

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście