Czy można wyczyścić BIK?

      Bazy Biura Informacji Kredytowej są najczęściej wykorzystywanymi bazami przez wszelkie instytucje bankowe do weryfikacji klientów podczas przyznawania różnego rodzaju kredytów i pożyczek. Osoby ze złą historią kredytową (opóźnienia w spłacie, windykacje) mogą mieć problem z zaciągnięciem nowego zobowiązania ponieważ bank na podstawie historii spłat wcześniejszych zobowiązań może uznać za zbyt ryzykowne pożyczanie pieniędzy nieżetelnemu kredytobiorcy.

Czy zatem "złą" historię można wymazać ?

      Coraz częściej można spotkać firmy oferujące odpłatne "czyszczenie" niechcianych informacji o nieterminowo spłacanych kredytach z baz BIK. W praktyce niestety nie jest to możliwe. Firmy tego typu często żerują na niewiedzy swoich klientów pragnących za wszelką cenę pozbyć się historii o nieterminowo spłacanych kredytach. Zasady przekazywania danych do BIK, ich przechowywania oraz wprowadzania do nich ewentualnych zmian są regulowane przez Prawo bankowe. Biuro informacji kredytowej jedynie zarząca danymi (jest administratorem) nie modyfikuje przesłyłanych przez instytucje finansowe danych. Instytucje jak banki regularnie przesyłają do BIK infomacje na temat terminowości spłacanych rat oraz ewentualnych opóźnieniach. W przypadku spłaty kredytu w terminie, informacje o nim stają się „niewidoczne” dla instytucji finansowych, które sprawdzają historię kredytową w BIK. Wyjątkiem jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania.

      Zupełnie inaczej wygląda sytuacja kiedy raty są spłacane po terminie wówczas informacje o kredycie mogą być przetwarzane bez zgody klienta przez 5 lat (jeśli opóźnienie wynosiło ponad 60 dni i minęło 30 dni od czasu, kiedy klient został poinformowany o zamiarze przetwarzania informacji na temat tego kredytu).

W jakich przypadkach można wystąpić o usunięcie danych z BIK?

Są tylko 3 sytuacje, kiedy można złożyć wniosek o usunięcie lub korektę danych w BIK:

  • Można odwołać zgodę na przetwarzanie danych o kredycie już spłaconym ale tylko wtedy gdy kredyt był spłacany w terminie.
  • Minęło 5 lat od całkowitej spłaty problematycznego kredytu.
  • Dane w bazie BIK są nieaktualne lub nieprawdziwe

     Wniosek o korektę lub usunięcie danych należy złożyć do instytucji finansowej która przekazała dane do BIK. BIK wprowadza zmiany tylko na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku otrzymanego od tej instytucji. 

   Dletego należy z rozwagą podchodzić do firm oferujących szybkie i sprawne "czyszczenie"  BIK.  W sytuacji w której przeterminowanie wynosiło powyżej 60 dni jedynym sposobem na skłonienie banku do wykreślenia kłopotliwej historii jest udowodnienie ,że klient nie został poinformowany o zamiarze przetwarzania informacji na temat tego kredytu. Jeśli bank posiada dowód na to ,że poinformował klienta o przetwarzaniu infrormacji na jego temat np. w postaci potwierdzenia odbioru listu poleconego trudno lub wręcz niemożliwe będzie skłonienie banku do usunięcia niechcianych informaci o naszym kredycie.

 

 

 

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 696668846

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście