Zdolność kredytowa to ...

Zdolność kredytowa to założone przez bank prawdopodobieństwo, że klient we wskazanym w umowie czasie spłaci swoje zobowiązanie, a więc kapitał i naliczone od niego przez cały okres kredytowania odsetki. Bank udzielając kredytu bierze na siebie konkretne ryzyko i chce je zminimalizować. W tym celu określa zdolność kredytową klienta.

Co bank bierze pod uwagę przy ocenie zdolności kredytowej?

Każdy bank ma własne regulacje i stosuje skomplikowane wzory matematyczne. Pewne brane pod uwagę elementy są jednak niezmienne. Mowa o:

  • Osiąganych dochodach
  • Źródłach dochodów
  • Formie zatrudnienia
  • Wieku kredytobiorcy
  • Posiadanym wkładzie własnym
  • Aktualnych zobowiązaniach finansowych
  • Kosztach utrzymania kredytobiorcy (w tym członków rodziny)
  • Wysokości kredytu
  • Okresie spłaty kredytu

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 601763828

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście