Niektóre formy zabezpieczeń banku przy kredycie

Uzyskanie pozytywnej decyzji na udzielenie kredytu jest dla konsumenta radosną nowiną i spełnieniem planów o zakupie wymarzonej nieruchomości. Podstawą otrzymania kredytu jest zdolność kredytowa. Każdy bank odpowiednio zabezpiecza kredyt, chcąc uchronić się przed niemożnością jego spłaty ze strony kredytobiorcy.

Dlaczego bank zabezpiecza kredyt?

Sytuacje życiowe bywają różne. Kredytobiorca może nieoczekiwanie stracić pracę, tracąc całkowicie stabilność finansową. Nieruchomość może spłonąć z przyczyn niezależnych od kredytobiorcy. Każdy bank, udzielając kredytu z własnych środków, będzie starał się zabezpieczyć swoje finanse tak, aby w żadnej z sytuacji nie być stratnym.

Hipoteka

Hipoteka jest podstawową i najczęściej stosowaną formą zabezpieczenia kredytu. Jeśli kredytobiorca nie będzie wywiązywać się z warunków umowy poprzez brak wpłat kolejnych rat kredytu, bank może wszcząć postępowanie egzekucyjne, którego skutkiem będzie sprzedaż nieruchomości i wpłata jej wartości na rzecz banku. Ze względu na wysoką wartość nieruchomości, niewątpliwą zaletą hipoteki jest zabezpieczenie kredytu do wysokiej kwoty.

Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych

Bank udzielający kredytu będzie bezwzględnie wymagał od kredytobiorcy wykupienia ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych. Jeśli mieszkanie spłonie lub zostanie całkowicie zniszczone w wyniku kataklizmu, towarzystwo ubezpieczeniowe przekaże odszkodowanie na rzecz banku, który zaliczy go na poczet spłaty kredytu. Z racji tego, że takie wydarzenia nieczęsto mają miejsce, składki z tytułu ubezpieczenia nie należą do wysokich, a wpłaty dokonuje się raz w roku. Tego typu zabezpieczenie kredytu banki zazwyczaj posiadają w swojej ofercie, jednak korzystniej pod względem finansowym będzie znaleźć ubezpieczenie samodzielnie.

Ubezpieczenie pomostowe

Tego typu obciążenie finansowe stosowane jest nieco rzadziej. Ubezpieczenie pomostowe obowiązuje w czasie pomiędzy uruchomieniem kredytu a ustanowieniem hipoteki. Sąd ma na to od kilku tygodni nawet do sześciu miesięcy. Bank, nie chcąc pozostać bez zabezpieczenia, wymaga od kredytobiorcy opłacania składek na rzecz ubezpieczenia pomostowego. Zobowiązanie to traci moc prawną w momencie okazania w banku odpisu księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki.

Niektóre z powyższych form zabezpieczenia kredytowego mogą być dla konsumenta niemałym obciążeniem finansowym. Efektem jest jednak dobrze zabezpieczony kredyt, co przekłada się na relatywnie niskie oprocentowanie miesięcznej raty kredytu hipotecznego.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 508106745

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście