Prawa i obowiązki banku względem kredytobiorcy

Ze wsparcia finansowego w postaci kredytu korzysta coraz więcej Polaków. Wieloletnie zobowiązanie wobec banku należy dopełniać każdego miesiąca w ustalonym w umowie terminie. Warto wiedzieć, że nie tylko na kredytobiorcach spoczywa szereg obowiązków. Bank również ma zobowiązania wobec swoich klientów, których musi bezwzględnie przestrzegać. Jakie są prawa i obowiązki banku względem swoich konsumentów?

Przekazanie rzetelnych informacji

Każdy bank udzielający pożyczki czy kredytu musi uczciwie informować swoich klientów o wszelkich kosztach. Obowiązkiem instytucji udzielającej kredytu jest powiadomić konsumentów o całkowitej kwocie kredytu, wysokości jego oprocentowania, a także o rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania (RRSO). Bank powinien wyodrębnić także wszystkie dodatkowe opłaty, jakie pojawiają się przy zaciąganiu kredytu, tj. prowizja za udzielenie kredytu, koszty ubezpieczenia kredytu czy opłata za ocenę nieruchomości.

Podobnie wygląda kwestia wszelkich terminów. Bank ma obowiązek wydać ostateczną decyzję dotycząca kredytu przed upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku kredytowego. Konsument od chwili zawarcia umowy kredytowej ma 14 dni na odstąpienie od niej. Bank ma obowiązek anulować kredyt, a kredytobiorca nie musi podawać przyczyn swojej decyzji.

Zmiany w kosztach

Obowiązkiem banku jest informowanie kredytobiorcy o wszelkich zmianach dotyczących kosztów udzielonego kredytu. Jeśli przyznano kredyt hipoteczny, bank ma obowiązek każdorazowo informować o zmianie oprocentowania (który zależny jest od stopy referencyjnej), a w przypadku kredytu walutowego – o wzroście kursu waluty, która wpłynie na wysokość raty. O wszelkich zmianach w czasie trwania umowy bank musi powiadamiać klienta na piśmie lub drogą elektroniczną.

Wcześniejsza spłata kredytu

Jeśli kredytobiorcy udało się spłacić kredyt w terminie krótszym, niż wynikającym z zawartej umowy, bank jest zobowiązany do zwrotu części opłat. Koszta, jakie ponosi bank, obejmują wyłącznie okres, o jaki został skrócony czas obowiązywania umowy.

Prawa banku względem kredytobiorcy

Bank udzielający kredytu ma prawo domagać się terminowej spłaty rat według ustalonego harmonogramu. W przeciwnym razie bank ma prawo zobowiązać konsumenta do spłaty zaległości – może to zrobić za pośrednictwem wiadomości listownej lub elektronicznej. W przypadku osób zalegających z płatnościami, bank ma prawo wpisać dłużnika do Biura Informacji Kredytowej. Ostatecznie, jeśli kredytobiorca nadal nie wywiązuje się z umowy, bank może ją wypowiedzieć. Skutkuje to koniecznością zwrotu całkowitej kwoty kredytu, wraz z odsetkami, prowizją czy pełną kwotą ubezpieczenia.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 722263118

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście