Czy dom mieszkalny jednorodzinny należy ujawnić w księdze wieczystej?

Ujawnienie budynku w księdze wieczystej gruntu

02.03.2020

Jednym z celów kredytu mieszkaniowego jest budowa domu jednorodzinnego na własnej działce systemem gospodarczym lub z generalnym wykonawcą. Wybudowałeś dom, zgłosiłeś dom do użytkowania, masz nadany adres administracyjny i co dalej?

 

Czy musisz wybudowany dom jednorodzinny ujawniać w księdze wieczystej?

Odpowiedź brzmi NIE.

Domu mieszkalnego jednorodzinnego wybudowanego na działce, której jesteś właścicielem nie ujawnia się w Księdze Wieczystej.

 

Wynika to z faktu, iż dom mieszkalny jednorodzinny nie stanowi odrębnego od gruntu przedmiotu własności. Nieruchomością jest działka gruntu i wszystko co jest z tym gruntem trwale związane. Księga wieczysta prowadzona dla takiej nieruchomości jest księgą gruntową.

 

To co możesz zrobić w przypadku wybudowania domu jednorodzinnego i do czego czasem obligują zapisy umów kredytowych to:

  1. Zmiana w Dziale I KW sposobu korzystania na tereny mieszkaniowe zabudowane.
  2. Ujawnienie w Dziale I KW adresu administracyjnego (ulica i numer domu).

 

Kiedy więc należy ujawnić budynek w KW?

Ujawnienia budynku w księdze wieczystej dokonuje się, jeśli budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności, jeśli z budynku będą wyodrębniane lokale mieszkalne lub, gdy w budynku znajdują się spółdzielcze własnościowe prawa do lokali

 

Co mówi prawo w tym zakresie?

Właściwe przepisy:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93]

Art. 46, 47, 48

  • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece [Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147].

Art. 24.

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym [Dz.U. 2016 poz. 312]

§ 20 pkt 2

 

Taki sposób postępowania w zakresie ujawniania budynków w księdze wieczystej potwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 10.06.2016, sygnatura akt IV CSK 602/15

 

„Jeżeli  tak,  jak  w  niniejszej  sprawie,  trwale  związane z gruntem budynki  nie  stanowią  odrębnego  od  gruntu  przedmiotu  własności, są one  częściami składowymi  gruntu  (art.  48  k.c.).  Ponadto  nie  należą  one również do żadnej  kategorii  budynków,  które  zgodnie  z  art.  21  pkt  2 rozporządzenia  z  dnia  21 listopada  2013  r.,  podlegałyby  ujawnieniu  w  księdze wieczystej. Dane katastralne stanowią podstawę ujawnienia w księdze wieczystej tylko  danych  odnoszących  się  do  nieruchomości.  Posadowienie  na  gruncie budynku, który stanowi jej część składową, prowadzi do zmiany stanu prawnego nieruchomości tylko w tym sensie, że należy ujawnić, iż jest to wtedy nieruchomość zabudowana. W konsekwencji należy stwierdzić, że z przepisów ustawy o księgach wieczystych,  ani  z  przepisów  rozporządzenia  z  dnia  21  listopada  2013  r., nie wynika możliwość ujawnienia w księdze wieczystej budynków, o których mowa we wniosku S. sp. z o. o.”

 

Bożena Myszczyszyn Ekspert Finansowy

 

 

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 607212013

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście