Kredyt hipoteczny dla prowadzących działalność gospodarczą

Banki wnikliwie badają klientów osiągajacych dochód z prowadzenia działalności gospodarczej, więc warto się przygotować i zwrócić uwagę na parę czynników, które mają znaczenie:

  1. Okres prowadzenia działalności- Wymagane jest prowadzenia działalności gospodarczej co najmniej od 12 lub nawet 24 miesięcy. W niektórych bankach dopuszczalny jest krótszy okres trwania niż 12 miesięcy, jeśli prowadzona działalność gospodarcza jest efektem przejścia z zawartej wcześniej umowy o pracę, a rodzaj świadczonych usług nie uległ zmianie
  2. Wybór formy opodatkowania działalności- Banki inaczej podchodzą do liczenia zdolności w zależności od formy rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Właściciele działalności rozliczających się Książką Przychodów i Rozchodów mogą mieć możliwość otrzymania wyższych kwot w większej ilości banków w stosunku do  rozliczających się za pomocą ryczałtu lub karty podatkowej.
  3. Dochód kosztem przychodu- Przy kredycie hipotecznym banki z reguły w liczeniu zdolności koncentrują się na dochodzie a nie przychodzie, więc warto aby ostatni rozliczony rok podatkowy cechował się ograniczeniem zbędnych kosztów działalności, a także unikaniem brania nowych zobowiązań firmowych wrzucanych w koszty jednocześnie obniżających dochód do opodatkowania. W nielicznych bankach wyjątek mogą stanowić Zawody Zaufania Publicznego.
  4. Uregulowanie zobowiązań z ZUS i US- Banki będą wymagały od prowadzących działalność dostarczenia zaświadczeń o niezaleganiu z ZUS oraz US, więc jeśli istnieje zaległość względem Urzędów bądź nierozwiązane sprawy, które mogłyby komplikować wydanie tych dokumentów, to należy je uregulować przed przystąpieniem do kredytu.
  5. Wcześniejsze zawieszenie działalności- jeśli taka sytuacja miała miejsce to z próbą wzięcia kredytu hipotecznego warto odczekać minimum 12 miesięcy. Wyjątkem może być regularne zawieszenie w ramach działalności sezonowej, ale musi być to dobrze wyjaśnione i nie wszędzie może być zaakceptowane.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 603364886

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście