Czy wpłata darowizny bezpośrednio na konto dewelopera jest dla banku w porządku?

darowizna na konto dewelopera a wkład własny

22.05.2020

Pomoc finansowa ze strony Rodziców przy zakupie mieszkania czy domu przez dorosłe dziecko to sytuacja dość powszechna. Mowa oczywiście o darowiźnie środków pieniężnych na poczet wkładu własnego.  

              

Rzecz wiąże się z dwoma aspektami

[1] Udokumentowaniem wniesienia środków własnych jako warunku wypłaty kredytu bankowego.

[2] Podatkiem od spadków i darowizn.

 

Zacznijmy od podatku

 

Większość osób wie, ale na rynek wchodzą młodsze pokolenia, więc warto przypomnieć:

[1] Darowizny środków pieniężnych wiążą się z podatkiem.  

[2] To czy podatek wystąpi czy nie zależy od kwoty darowizny i grupy podatkowej.

[3] Jeśli kwota darowizny przekracza kwotę wolną od podatku, ale kwalifikujesz się do zwolnienia z racji grupy podatkowej, pamiętaj o obowiązkach:

  • w ciągu 6 miesięcy składasz w urzędzie skarbowym formularz SD-Z2
  • dokumentujesz otrzymanie środków przelewem na Twój rachunek lub przekazem pocztowym  

 

A co, jeśli Rodzice bądź to z niewiedzy, bądź to z wygody, bądź z braku zaufania do własnego dziecka (zdarza się) przelali darowiznę bezpośrednio do dewelopera na poczet ceny Twojego mieszkania?

 

Przelew darowizny pieniężnej wykonany przez darczyńcę bezpośrednio do dewelopera, ale na poczet Twojej umowy z deweloperem jako obdarowanego, Urząd Skarbowy zaakceptuje tak samo jak przelew wykonany bezpośrednio na Twoje konto.

 

Ostatnie lata to korzystne orzecznictwo dla podatnika, przykład:

II FSK 981/09 - Wyrok NSA z 2010-10-14

„Naczelny Sąd Administracyjny w swoich orzeczeniach wskazywał już, że celem ustawodawcy wprowadzającego powyższą regulację prawną było dążenie do uszczelnienia systemu podatkowego oraz uzyskanie pewności prawnopodatkowej odnośnie nabywanego przez podatników majątku (por. wyroki NSA z 7 kwietnia 2010 roku sygn. akt II FSK 2028/08 oraz II FSK 1952/08). Wprowadzony powyższym przepisem wymóg udokumentowania dokonanej darowizny należy traktować jedynie jako wymóg natury technicznej mający na celu potwierdzenie faktycznego, rzeczywistego charakteru dokonanej darowizny. Dlatego w sytuacji, gdy wpłata kwoty objętej umową darowizny pomiędzy krewnymi dokonana została przez darczyńcę na rachunek bankowy dewelopera, w związku z konkretną umową zawartą z obdarowanym, tytułem zapłaty przypadającej od niego należności pieniężnej na pokrycie inwestycji mieszkaniowej, warunek udokumentowania wpłaty na rachunek bankowy nabywcy uznać należy za spełniony. Wpłata taka w sposób wyraźny i niewątpliwy dokumentuje kto, komu i ile darował, potwierdzając rzeczywisty charakter dokonanej umowy darowizny.”

 

Jak to wygląda od strony banku?

 

Prawidłowo jest, jeśli otrzymasz darowiznę na własne konto i to Ty przelejesz odpowiednią kwotę na rachunek dewelopera na poczet zapłaty ceny.

Taki przelew nie rodzi żadnych pytań. To ty wnosisz wkład własny i dokumentujesz ten fakt przelewem z własnego konta.  

 

Jeśli Rodzic (darczyńca) zrobi przelew bezpośrednio do dewelopera, to dla banku to jeszcze nie oznacza, że to darowizna. Mogłeś przecież zaciągnąć u rodziny pożyczkę (czego robić nie wolno). Możliwe, że bank w takiej sytuacji poprosi o kopię złożonej w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej, żeby zweryfikować, czy faktycznie źródłem wkładu własnego jest darowizna. Wątpliwości może też budzić fakt, że ktoś ten wkład własny wniósł za Ciebie. Łatwiej w takiej sytuacji udokumentować wniesienie wkładu własnego fakturą od dewelopera.

 

 

Źródła informacji:

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Portal Podatkowy

 

Bożena Myszczyszyn Ekspert Kredytowy Poznań
W: Ekspertka.pl
T: 607-212-013 | [email protected]

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 607212013

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście