Rodzina na swoim do kiedy obowiązuje ?

Program Rodzina na Swoim obowiązywał do końca 2012 roku.

W ramach programu Rodzina na Swoim osoby określone w ustawie mogły uzyskać preferencyjny kredyt z dopłatami do oprocentowania. Program Rodzina na Swoim był przeznaczony dla rodzin, osób samotnie wychowujących przynajmniej jedno dziecko (małoletnie, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny lub dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach).

Kredyt mógł być przeznaczony na zakup lub budowę domu lub lokalu mieszkalnego. Osobie ubiegającej się o kredyt preferencyjny nie mógł przysługiwać tytuł prawny do lokalu mieszkalnego. Powierzchnia użytkowa kredytowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie mogło przekraczać odpowiednio 75 m2 i 140 m2.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 884880384

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście