Rodzina na swoim dla kogo ?

Zasady stosowania dopłat w programie Rodzina na Swoim:

 1. Dopłaty są stosowane na podstawie umowy kredytu preferencyjnego podpisanej przez osoby uprawnione do ubiegania się o dopłaty (docelowy kredytobiorca) z bankiem udzielającym kredytów preferencyjnych. W przypadku stwierdzenia przez bank kredytujący, że docelowy kredytobiorca nie posiada zdolności kredytowej, do umowy kredytu mogą przystąpić rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie docelowego kredytobiorcy. Osoby przystępujące do umowy kredytu preferencyjnego nie uzyskują prawa do dopłat oraz tytułu własności do finansowanej kredytem nieruchomości.
 2. Z dopłat do oprocentowania można skorzystać tylko raz.
 3. Dopłaty są stosowane od daty dokonania przez kredytobiorcę pierwszej spłaty raty odsetkowej lub kapitałowo-odsetkowej, pomniejszonej o należną dopłatę,
 4. Okres stosowania dopłat nie może przekroczyć 8 lat od daty zastosowania pierwszej dopłaty,
 5. Podstawę do naliczenia kwoty dopłat stanowi zadłużenie pozostające do spłaty


a) w całości w przypadku, gdy powierzchnia nieruchomości nie przekracza odpowiednio

 • 70m2 dla finansowanego kredytem domu jednorodzinnego - jeżeli kredytobiorcą docelowym jest małżeństwo lub rodzic samotnie wychowujący dziecko,
 • 50 m2 dla finansowanego lokalu mieszkalnego - jeżeli kredytobiorcą docelowym jest małżeństwo lub rodzic samotnie wychowujący dziecko,
 • 30 m2 dla lokalu mieszkalnego jeżeli kredytobiorcą docelowym jest singiel;

b) w części, jeżeli powierzchnia użytkowa nieruchomości przekracza wartości określone w pkt a, stanowiącej równowartość iloczynu zadłużenia pozostającego do spłaty i wskaźnika powierzchni ustalonego następująco:

 • 70m2/wielkości powierzchni użytkowej finansowanego domu jednorodzinnego (małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dziecko),
 • 50m2/wielkości powierzchni użytkowej finansowanego lokalu mieszkalnego (małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dziecko),
 • 30m2/wielkości powierzchni użytkowej finansowanego lokalu mieszkalnego (single).

Dopłata stanowi 50% kwoty odsetek naliczonych od podstawy naliczenia dopłaty według obowiązującej stopy referencyjnej.

Jak uzyskać kredyt preferencyjny?
Kredytów preferencyjnych udzielają banki, które podpisały z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę w sprawie stosowania dopłat.

Banki udzielają kredytów preferencyjnych z własnych środków i w oparciu o własne procedury. W celu uzyskania informacji o kredycie preferencyjnym oraz dokumentach wymaganych przez bank do podjęcia decyzji o udzieleniu kredytu preferencyjnego należy zapoznać się ofertą tych instytucji i dokonać wyboru najkorzystniejszej, a następnie złożyć wniosek o udzielenie kredytu preferencyjnego z kompletem wymaganych dokumentów. Na tej podstawie bank oceni spełnienie w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego warunków ustawowych oraz zbada zdolność kredytową, a następnie podejmie decyzję dotyczącą udzielenia kredytu preferencyjnego.

Terminy dopełnienia formalności przez wnioskodawcę oraz rozpatrywania wniosku o udzielenie kredytu zależą od procedur obowiązujących w banku udzielającym kredytu preferencyjnego.

Wnioski o udzielenie kredytu preferencyjnego można było składać w instytucjach finansowych udzielających kredytów preferencyjnych tylko do 31 grudnia 2012 r.

 

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 507075958

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście