Ubezpieczenie kredytu mieszkaniowego

Podstawowym ubezpieczeniem kredytu mieszkaniowego jest ubezpieczenie pomostowe. Ubezpieczenie pomostowe występuje do czasu dostarczenia do banku dokumentu potwierdzającego prawomocny wpis hipoteki do księgi wieczystej. W tym okresie ubezpieczyciel przejmuje ryzyko, które wiąże się z brakiem możliwości ustanowienia hipoteki na kredytowanej nieruchomości.

Kolejnym ubezpieczeniem kredytu mieszkaniowego jest ubezpieczenie niskiego wkładu. Bank nie chce zazwyczaj finansować więcej niż 80% wartości zabezpieczenia. Chcąc otrzymać kredyt na 100%  wartości zabezpieczenia zazwyczaj ubezpiecza się 20% wartości  kredytu i wtedy można otrzymać 100% wartości zabezpieczenia. Koszt ubezpieczenia niskiego wkładu to zazwyczaj stawka jednorazowa, która wynosi od 3,5% - 4,5% za okres od 3 do 5 lat płatne z góry przy uruchomieniu kredytu.

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. W przypadku zakupu mieszkania na kredyt, ubezpieczenie jest wymagane zawsze. Ubezpieczenie zapobiega stracie, kiedy w przypadku pożaru, czy powodzi kredytowana nieruchomość ulegnie zniszczeniu. Banki nie narzucają firm ubezpieczeniowych, w których należy się ubezpieczyć – każdy może wybrać firmę ubezpieczeniową samodzielnie. Sumą ubezpieczenia jest zawsze wartość nieruchomości. Suma ubezpieczenia musi być równa wartości nieruchomości oszacowanej przez bank.

Inne ubezpieczenie kredytu hipotecznego to na przykład ubezpieczenie od utraty pracy. To ubezpieczenie polega na tym, że w przypadku utraty pracy przez kredytobiorcę, ubezpieczyciel zapłaci określoną liczbę rat kredytu – zazwyczaj jest to kilka rat. Oczywiście warunki wypłaty ubezpieczenia są ściśle określone. Zazwyczaj polisa taka zabezpiecza również spłatę kredytu w przypadku śmierci kredytobiorcy, a także w przypadku skutkujących brakiem możliwości świadczenia pracy wypadków i chorób. W tych pozostałych przypadkach ubezpieczyciel najczęściej spłaca raty kredytu przez okres do jednego roku. Za takie ubezpieczenie płaci się ryczałtowo lub jako dodatek do innego ubezpieczenia płaconego jednorazowo.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 530792582

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście