Kredyty mieszkaniowe Poznań

Każdy rok przynosi zmiany na rynku kredytów mieszkaniowych. Tak samo zapowiada się rok 2014. Komisja Nadzoru Finansowego zaostrza zasady, na jakich banki mają udzielać kredytów hipotecznych.

Kto i na jakich warunkach może liczyć na kredyt mieszkaniowy?
 

 1. Przede wszystkim pojawia się kwestia kredytów hipotecznych bez wkładu własnego. Do tej pory uzyskanie kredytu na 100 % wartości zabezpieczenia było powszechne. Banki dawały nawet więcej – do 120% wartości zabezpieczenia.
  Co prawda zawsze był wymagany wkład własny (zazwyczaj 20%), ale brakujący wkład mógł zostać ubezpieczony - ubezpieczeniem tzw. niskiego wkładu własnego. Ta zasada obowiązuje teraz, ale coraz więcej ofert jest skonstruowanych tak, że nawet wykupienie ubezpieczenia nie pomoże. Banki przygotowują się na stosowanie nowelizacji Rekomendacji S, która nakazuje bankom żądanie wkładu własnego od 2014 r. – na razie minimalny wymóg to 5%.
 2. Zdolność kredytowa. Na ile lat rozłożyć spłatę kredytu? Im więcej lat tym niższa rata i wyższa zdolność kredytowa. Teraz bank musi sprawdzić, czy Klient będzie w stanie spłacić kredyt hipoteczny w 25 lat. Jeśli nie, to kredytu mieszkaniowego nie dostanie. Jeżeli kredytobiorca zda ten 25-letni test, bank będzie mógł mu rozłożyć spłatę kredytu nawet na 50 lat. Nowelizacja Rekomendacji S wprowadza od 2014r. zasadę  liczenia zdolności w okresie maksymalnie 30-letnim.
 3. Waluta. Niemal każdy szukający kredytu mieszkaniowego, staje przed dylematem: złoty czy waluta. Kilka lat temu mało kto miał takie rozterki, bo większość ludzi brała kredyt we frankach szwajcarskich. Dzisiaj wszystkie te osoby wiedzą, że z kredytem walutowym wiąże się ryzyko - gdy rośnie kurs waluty, w którym denominowany jest kredyt, rośnie kapitał do spłaty, a co za tym idzie rośnie rata miesięczna. Kredyty walutowe są dziś praktycznie niedostępne, a KNF od 2014 r. wprowadza zasadę, że kredyty walutowe mają być dostępne jedynie dla Kredytobiorców zarabiających w danej walucie obcej.
 4. Kredyty z dopłatą państwa. W 2012 roku skończył się program Rodzina na Swoim. W 2013 roku nie funkcjonuje żaden program dopłat do kredytów mieszkaniowych. Od 2014 roku ma obowiązywać program dopłat Mieszkanie dla Młodych.

Program dotyczy nowo wybudowanych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych pochodzących z rynku pierwotnego, nabytych od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

Uczestnikami programu mogą być osoby w wieku do 35 lat, przy czym osoba, która w danym roku kończy 35 lat może skorzystać z programu do końca danego roku.

Dopłata w programie Mieszkanie dla Młodych odnosi się do wartości odtworzeniowej danego mieszkania i wynosi:

 • dla singli i bezdzietnych małżeństw 10% wartości odtworzeniowej nabywanego mieszkania
 • dla małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci -  kwota wsparcia w wysokości 15% nabywanego mieszkania
 • jeżeli osobie korzystającej z programu urodzi się trzecie lub kolejne dziecko w okresie 5 lat od zakupu mieszkania, będzie możliwe ubieganie się o kolejne 5% dopłaty.

Limit ceny 1 m² powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania to średnia arytmetyczna dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Limity dzielą się na kategorie obowiązujące dla stolic województw, gmin sąsiadujących ze stolicami, pozostałych miejscowości w danym województwie. Inne dopłaty otrzymają wnioskodawcy z Poznania, a inne wnioskodawcy z gmin przylegających.

Limit powierzchni nieruchomości wynosi:

 • w przypadku lokali mieszkalnych – maksymalnie 75 m² powierzchni użytkowej (lub 85 m², gdy nabywca wychowuje troje lub więcej dzieci)
 • w przypadku domów jednorodzinnych limit wynosi 100 m². Jeżeli nabywca wychowuje  troje lub więcej dzieci – limit zostaje zwiększony do 110 m²

Przy czym dopłata będzie do 50 m kwadratowych.

      5. Koszt kredytu hipotecznego. Na koszt kredytu hipotecznego składa się kilka opłat. Kredytobiorca może zapłacić prowizję za udzielenie kredytu, za ubezpieczenie pomostowe (do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej) czy niskiego wkładu własnego. Najważniejszy jest koszt odsetek, które zależą od oprocentowania kredytu, które z kolei składa się z dwóch części. Pierwsza to stała marża, a druga część to zmienna stawka bazowa taka jak WIBOR, zależny od stóp procentowych. Aktualnie, po serii obniżek stóp procentowych, stawka WIBOR jest najniższa w historii.

 

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 508677789

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście