Zdolność kredytowa

Każdy bank  indywidualnie ustala zasady liczenia zdolności kredytowej swoich Klientów. To w jaki sposób dany bank podchodzi  do kwestii zdolności kredytowej wynika z jego podejścia  do  ryzyka. Im bank  jest bardziej liberalny w kwestii ryzyka, tym mniej  restrykcyjne są zasady liczenia zdolności kredytowej.

Na zdolność  kredytową wpływa kilka czynników. Podstawowe  znaczenie ma tutaj wysokość dochodów (oczywiście znaczenie mają tylko dochody uzyskiwane w sposób legalny i udokumentowane) – zasada  jest taka, że  im wyższe dochody tym wyższa  zdolność kredytowa i tym więcej kredytu możesz  otrzymać.  Równie ważne  jak dochody, dla wyliczenia zdolności kredytowej  są wydatki przyszłego kredytobiorcy. Wydatki muszą być niższe niż dochody – bo  może zdarzyć się sytuacja, w której pomimo wysokich dochodów dana osoba nie będzie miała zdolności kredytowej – właśnie ze  względu na zbyt wysokie wydatki – wówczas fakt posiadania wysokich dochodów  będzie  bez znaczenia. Wydatki, czy też koszty gospodarstw domowych to przede wszystkim koszty utrzymania, koszty dotychczas zaciągniętych kredytów, limitów, kart kredytowych, inne  stałe zobowiązania finansowe.

Kolejną kwestią są źródła  dochodów przyjmowane przez banki. Banki przede wszystkim  chcą Klientów ze stałym i bezpiecznym źródłem  zarobkowania. Takim najpopularniejszym i  najchętniej widzianym przez banki źródłem jest umowa  o pracę na czas nieokreślony. Oczywiście są również uznawane takie źródła dochodów jak umowa o prace na czas  określony, dochody z działalności  gospodarczej, działalności rolnej, z  umów zleceń,  o dzieło, dochody uzyskiwane  za granicą – tyle, że każdy bank ma do nich indywidualne podejście i zalicza je w różny sposób.

Jak wynika z powyższego  nie  ma jednego kalkulatora, który liczyłby zdolność kredytową we wszystkich  bankach. Jeśli chcesz się dowiedzieć jaką masz zdolność kredytową w poszczególnych bankach to musimy to obliczyć na kalkulatorach z poszczególnych banków.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 508677789

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście