Co to jest ubezpieczenie kredytu ?

Ubezpieczenie kredytu to tzw. ubezpieczenie pomostowe kredytu. Ubezpieczenie kredytu obowiązuje do czasu uzyskania wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Dla banku kredytowanie nieruchomości niewpisanej do księgi wieczystej wiąże się z ryzykiem. Przez ubezpieczenie pomostowe kredytu ryzyko jest niwelowane, gdyż część tego ryzyka bierze na siebie ubezpieczyciel. Koszt tego ubezpieczenia kredytu ponoszony jest do czasu dostarczenia do banku dokumentu potwierdzającego prawomocny wpis hipoteki do księgi wieczystej. Po otrzymaniu zawiadomienia z sądu o dokonaniu prawomocnego wpisu hipoteki, wnioskujemy o odpis z księgi wieczystej i składamy go do banku. Bank przestaje wtedy naliczać comiesięczną opłatę lub zwraca opłatę roczną pomniejszoną o miesiące, w których odpisu nie było.

Skontaktuj się z autorem porady

Zadzwoń: 604126381

Albo wyślij wiadomość

Porozmawiaj z ekspertem

Nasi eksperci:

Znajdź eksperta w swoim mieście