Słownik

DI (Disposable Income) - Wskaźnik Dochodu Dyspozycyjnego

DI to wskaźnik dochodu dyspozycyjnego gospodarstwa domowego. Dochód dyspozycyjny to kwota, która pozostanie kredytobiorcy po opłaceniu wszystkich zobowiązań finansowych.

Współczynnik ten wyliczany jest przy okazji badania zdolności kredytowej osób wnioskujących o kredyt. Jest jednym z kryteriów decyzji banku o przyznaniu kredytu, gdyż wskazuje, czy kredytobiorca będzie mógł regulować raty kredytu, i czy to zobowiązanie nie będzie zbyt niebezpieczne dla jego budżetu domowego.

Wskaźnik dochodu dyspozycyjnego DI kalkuluje się poprzez odjęcie od dochodu netto kredytobiorcy wszystkich jego zobowiązań finansowych - tj. rat wnioskowanego oraz innych kredytów, a także m.in. kosztów utrzymania mieszkania (opłaty za media, czynsz) czy samochodu, abonamentu telefonicznego, alimentów itp.

Znajdź eksperta w swoim mieście