Słownik

EURIBOR

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)  to stopa procentowa, po której banki europejskie pożyczają sobie wzajemnie euro. Jest to więc średnie oprocentowanie kredytów na rynku międzybankowym.

Banki mogą pożyczać sobie środki na różny czas, dlatego też i stopa EURIBOR notowana jest dla różnych okresów - od jednego tygodnia (oznaczenie 1W), przez np. 1, 3 czy 6 miesięcy (1M, 3M, 6M), aż po 1 rok (1Y).

Im dłuższy okres, tym wyższa stopa EURIBOR. Wynika to z zależności, iż na im dłuższy okres dany bank pożycza drugiemu środki, tym wyższego wynagrodzenia za to oczekuje.

Wysokość stopy EURIBOR jest kluczowa dla wielu osób spłacających kredyty hipoteczne w euro. Na oprocentowanie ich zobowiązań, poza stałą w czasie marżą kredytową, składa się także właśnie rynkowa stopa procentowa dla euro.

Stopa EURIBOR jest zmienna w czasie. Zwykle banki w oprocentowaniu kredytów bazują na stawce 3-miesięcznej, czyli 3M. Wówczas wysokość oprocentowania aktualizowana jest co kwartał. Jeśli stopa EURIBOR w tym czasie wzrosła, należy spodziewać się nieco wyższych rat w kolejnych miesiącach. Jeśli z kolei EURIBOR spada, raty powinny okazać się niższe (warto pamiętać jednak, że w przypadku kredytów walutowych nie tylko stopa rynkowa wpływa na wysokość raty, ważny jest także kurs danej waluty do złotego).

Znajdź eksperta w swoim mieście