Słownik

Faktoring

Faktoring to forma finansowania spółki poprzez zakup jej wierzytelności. Nabywcę wierzytelności nazywa się faktorem, a dostawcę usług czy towarów - faktorantem.

Firma posiadająca wierzytelności krótkoterminowe może je sprzedać faktorowi. W ten sposób uzyskuje szybciej środki które może przeznaczyć m.in. na działalność bieżącą. Z kolei środki ze spłaty zobowiązań przez dłużnika trafiają do faktora. Faktoring jest jednak dość zindywidualizowaną usługą, i formy rozliczeń są zależne od branży czy indywidualnych ustaleń między stronami. Na przykład różna jest kwota zaliczki, czyli kwoty z danej faktury wypłacona faktorantowi przed dokonaniem płatności przez kontrahenta (pozostała część trafi do faktoranta po zapłacie od kontrahenta).

Wierzytelności są nabywane zwykle przez faktora z pewnym dyskontem. Innymi formami wynagrodzeniami dla faktora są m.in. opłata wstępna, prowizja faktoringowa czy odsetki.
Faktoring to dobry sposób finansowania m.in. dla firm sprzedających towary czy usługi z odroczonym terminem płatności, i takich które chcą poprawić swoją płynność finansową czy zdywersyfikować źródła finansowania.

 

Znajdź eksperta w swoim mieście